Hội nghị nhận xét, đánh giá cán bộ; kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu năm học 2020 – 2021

Ngày 24/9/2021, Đảng ủy Trường Đại học PCCC tổ chức Hội nghị nhận xét, đánh giá cán bộ; kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu năm học 2020 – 2021. Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách – Phó Cục trưởng

Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị phát biểu tại Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị kiểm điểm có đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách – Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, các đồng chí lãnh đạo đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên, Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học PCCC và toàn thể lãnh đạo các đơn vị trong nhà trường.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách – Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị nhấn mạnh tập trung làm thật tốt công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kiểm điểm một cách khách quan, toàn diện. Hết sức đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu, nêu gương của cấp ủy, trước hết là đồng chí bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, sau đó lấy kết quả đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên là một căn cứ quan trọng để thực hiện công tác cán bộ trong năm học 2020 – 2021.

 

Đồng chí Thiếu tướng, TS. Lê Quang Bốn – Bí thư Đảng ủy,

 Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ – Đảng ủy nhà trường đã nhận xét, đánh giá khách quan, thẳng thắn, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các mặt công tác của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, đảng viên nhà trường trong năm học 2020 – 2021. Bên cạnh đó, tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám hiệu đã kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo các nội dung nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Trong đó, đã tập trung làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân về việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm học của nhà trường; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc; kết quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kết quả lãnh đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và thi đua, khen thưởng nhằm làm rõ những ưu điểm để phát huy, khuyết điểm, thiếu sót để đề ra những biện pháp khắc phục.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu tập thể lãnh đạo các đơn vị trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải nhìn thẳng vào sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh. Đồng thời, phải đề ra các giải pháp đảm bảo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và khả thi, khắc phục kịp thời khuyết điểm, thiếu sót; nói đi đôi với làm, đảm bảo đoàn kết nội bộ trên cơ sở giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, tồn tại của tập thể và từng cá nhân, tích cực góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo của nhà trường, góp phần ngày càng nâng cao vị thế của nhà trường trong nền giáo dục của đất nước.

PV

 

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho Công đoàn trường đại học PCCC
Đoàn cán bộ Học viện PCCC – Bộ trình trạng khẩn cấp liên bang Nga sang thăm và làm việc với trường Đại học PCCC
Đoàn công tác của Quốc hội làm việc với Trường Đại học PCCC