Trường Đại học PCCC được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ trong công tác giáo dục, đào tạo

Ngày 05/11/2021, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục, đào tạo năm 2021 và triển khai công tác giáo dục, đào tạo năm 2022 trong Công an nhân dân (CAND). Trung tướng, PGS,TS Trần Quốc Tỏ – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an, TP Hà Nội đến hội trường các trường CAND phía Nam và hội trường Công an 63 tỉnh, thành phố.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng, PGS, TS. Nguyễn Văn Thành – Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; PGS,TS. Nguyễn Duy Bắc – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Học viện, Trường CAND và Công an các đơn vị địa phương. Đại diện Trường Đại học PCCC có đồng chí Thiếu tướng, TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng tham dự Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2021, công tác giáo dục, đào tạo trong CAND đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, đã bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an. Công tác tuyển sinh và thực hiện các chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng có nhiều đổi mới và linh hoạt trong tình hình dịch bệnh COVID-19; nhất là việc ban hành chỉ tiêu tuyển sinh cho từng vùng, từng địa bàn… Các trường CAND đã tập trung hoàn thiện, đổi mới ngành, chuyên ngành đào tạo, chương trình đào tạo và phương thức đào tạo, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu; nhất là chuyển đổi phương thức đào tạo trình độ đại học từ tín chỉ sang niên chế. Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đã được quan tâm xây dựng cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đề ra.

Bên cạnh đó, đã thực hiện nhiều biện pháp đổi mới về phương pháp dạy và học, nhất là việc biên soạn hệ thống giáo trình; tổ chức nhiều phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phong trào nghiên cứu khoa học và rèn luyện thể chất. Mối quan hệ phối hợp trong công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao giữa các học viện, trường với Công an các đơn vị, địa phương được tăng cường hơn. Một số học viện, trường đã huy động cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên tăng cường, hỗ trợ Công an một số địa phương trong vùng tâm dịch về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Quan hệ hợp tác về đào tạo với các cơ sở đào tạo của các bộ, ngành ngày càng mở rộng, chặt chẽ và hiệu quả; công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng ngày càng đa dạng, phong phú và đi vào thực chất…

 

Ghi nhận những thành tích trong công tác giáo dục đào tạo của các học viện, nhà trường CAND, Thủ tướng Chính phủ đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị là: Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 5 đơn vị: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị CAND, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và tặng Bằng khen cho 2 đơn vị: Học viện Quốc tế, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng trường Đại học Kỹ thuật – Hậu cần CAND.

 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng Học viện Cảnh sát nhân dân, Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác giáo dục, đào tạo trong CAND năm 2021. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, các Học viện, trường CAND tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09 ngày 01/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 thích ứng với đại dịch COVID-19, tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND. Chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ đảm nhận công tác giảng dạy, quản lý giáo dục, đào tạo và Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những kết quả đã đạt được cũng như một số tồn tại, vướng mắc; đề nghị một số giải pháp nhằm thống nhất về chuẩn đầu ra; xây dựng hoàn thiện bộ tiêu chí về đào tạo trực tuyến trong toàn lực lượng. Công an các đơn vị, địa phương cũng đề nghị các trường CAND tăng cường đào tạo các kỹ năng xử lý tình huống cho học viên, xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn…

Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học; chú trọng chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, thực hiện đào tạo theo nhu cầu công tác, theo địa chỉ sử dụng và theo yêu cầu của vị trí việc làm nhằm cung cấp, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, vững về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, có kiến thức về khoa học, kỹ thuật, ngoại ngữ. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công tác tuyển sinh phù hợp với đặc điểm tình hình và đặc thù riêng; tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên, sinh viên; siết chặt kỹ cương, kỹ luật, chấp hành điều lệnh CAND; Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đối với cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên thực sự có cơ cấu hợp lý, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, có đủ trình độ về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục, đào tạo, đổi mới phương pháp, nội dung dạy học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học theo hướng tinh thông và hiện đại, ứng dụng dạy học thông minh, tiếp tục thực hiện phương thức dạy và học trực tuyến ở các cơ sở giáo dục đại học có đủ điều kiện.

 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Cục Đào tạo kịp thời tham mưu cụ thể hoá các quan điểm chủ trương về giáo dục, đào tạo; triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ thực hiện Đề án, Dự án về công tác giáo dục, đào tạo, trọng tâm là chủ trì tham mưu xây dựng có chất lượng Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong CAND giai đoạn 2021-2030 đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Các Học viện, trường CAND tiếp tục rà soát và xây dựng chuẩn hoá hệ thống ngành, chuyên ngành đào tạo; chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả thiết thực các giải pháp thực hiện chương trình nhiệm vụ năm học mới, tổ chức dạy và học thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19 trong mọi tình huống. Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm; tập trung rà soát, đề xuất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương; bố trí sử dụng cán bộ phù hợp với chuyên ngành đào tạo…

PV

Tổng kết năm học 2010 – 2011 khối học viên.
Chi hội phụ nữ cơ sở 3 Trường Đại học PCCC tổ chức vui tết trung thu cho các cháu thiếu nhi
Lễ bế giảng Khóa D28 niên khóa 2012 – 2017 và Khóa D29 niên khóa 2013 – 2017