Hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở “Chế tạo thiết bị tạo đám cháy tiêu chuẩn loại TF2 sử dụng trong quy trình kiểm định đầu báo cháy tự động”

Ngày 10/11/2021, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức Hội thảo đề tài khoa học “Chế tạo thiết bị tạo đám cháy tiêu chuẩn loại TF2 sử dụng trong quy trình kiểm định đầu báo cháy tự động” do đồng chí Thượng úy, ThS Phạm Hồng Hải – Giảng viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ làm chủ nhiệm.

Thành phần tham dự hội thảo gồm đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC – Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Đại tá, PGS, TS Nguyễn Xã Hội – nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học PCCC và các nhà khoa học có chuyên môn sâu về lĩnh vực nghiên cứu cùng giáo viên Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Tại buổi hội thảo, đồng chí Thượng úy, ThS Phạm Hồng Hải – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt về tính cấp thiết, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và nội dung chính của đề tài. Qua nghiên cứu phân tích, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy việc chế tạo thiết bị đám cháy tiêu chuẩn TF2 để phục vụ thử nghiệm kiểm định đầu báo cháy khói trên thế giới đã được chế tạo hoàn thiện, tuy nhiên chỉ sử dụng trong nội bộ phòng thí nghiệm. Việc mua sắm từ phòng thí nghiệm này dẫn tới chi phí giá thành thiết bị cao; chi phí sản xuất, đào tạo khi muốn mở rộng trong nước bị phụ thuộc và gặp nhiều hạn chế. Tại Việt Nam, không có các thiết bị có tính năng và đảm bảo yêu cầu. Đề tài đã đưa ra các phương án thiết kế kế tạo và lắp đặt thiết bị tạo đám cháy tiêu chuẩn TF2 có bộ giám sát, điều khiển nhiệt độ và bộ gia nhiệt và thực hiện chạy thử nghiệm.

Tại buổi hội thảo, các thành viên đã đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học nghiêm túc, thực hiện đề tài của nhóm tác giả nghiên cứu, đồng thời cho rằng đây là đề tài khoa học có tính cấp thiết, khoa học và tính thực tiễn cao. Hội đồng cũng đã đưa ra những ý kiến đóng góp mang tính khoa học cao cho nhóm nghiên cứu tiếp thu sửa chữa.

Kết luận buổi Hội thảo, đồng chí chủ trì Hội thảo đề nghị nhóm tác giả tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng để đề tài kịp thời hoàn thiện và nghiệm thu theo quy định./.

Hữu An (Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ)

Giáo viên Trường Đại học PCCC tham gia lớp Tập huấn bảo dưỡng và vận hành xe chữa cháy mới của Hàn Quốc
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.
Giáo viên Trường Đại học PCCC tham gia hội thảo đề tài hợp tác quốc tế