THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm học 2021-2022

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2021 – 2022 như sau:

I.THÔNG TIN CHUNG

1. Hình thức, chuyên ngành, thời gian, địa điểm đào tạo

– Hình thức đào tạo: Đào tạo trình độ tiến sĩ được thực hiện theo hình thức chính quy, nghiên cứu sinh phải dành đủ thời học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo kế hoạch đã được phê duyệt;

– Chuyên ngành đào tạo: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), mã số đào tạo: 9.86.01.13;

– Thời gian đào tạo: từ 3 năm (36 tháng) đến 4 năm (48 tháng);

– Địa điểm xét tuyển và tổ chức đào tạo: tại Cơ sở 1 Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy – Số 243 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

2. Chỉ tiêu, khu vực, hình thức tuyển sinh

– Chỉ tiêu tuyển sinh: 05 chỉ tiêu.

– Khu vực tuyển sinh: Toàn quốc ;

– Hình thức tuyển sinh: xét tuyển thông qua đánh giá hồ sơ dự tuyển.

3. Đối tượng dự tuyển

– Cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên, giáo viên trường Công an nhân dân;

– Lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên hoặc quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên thuộc Công an đơn vị, địa phương.

4. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Tính đến năm dự tuyển không quá 50 tuổi;

– Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên ngành PCCC&CNCH hoặc có bằng thạc sĩ ngành PCCC&CNCH.

– Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;

– Có thời gian công tác thực tế 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tháng có quyết định tuyển chọn vào Công an nhân dân đến tháng nộp hồ sơ dự tuyển;

– Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

* Điều kiện về ngoại ngữ:

Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

– Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ.

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

a) Công văn cử dự tuyển;

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của đơn vị;

c) Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện và tương đương trở lên cấp;

đ) Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học theo quy định của điều kiện dự tuyển;

e) Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học (đối với người tốt nghiệp loại giỏi, dự tuyển không qua đào tạo trình độ thạc sĩ); bằng thạc sĩ và bảng điểm cao học; văn bằng hoặc chứng chỉ xác định trình độ ngoại ngữ; văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp có văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

g) Đề cương về đề tài nghiên cứu (đề tài dự tuyển không được trùng lặp với các đề tài nghiên cứu khoa học và đề tài luận án tiến sĩ đã và đang thực hiện trong vòng 10 năm trở lại đây của Trường Đại học PCCC);

h) Các tài liệu khác có liên quan.

(Chú ý: Hồ sơ được sắp xếp thành 08 bộ, 01 bộ gốc gồm đầy đủ các mục từ a đến h và 07 bộ phô tô đóng gáy xoắn gồm các mục từ đ đến h).

6. Phương thức, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

– Thí sinh liên hệ mua và nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Phòng Quản lý Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao – Trường Đại học PCCC: Số 243 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển: đến hết ngày 15/02/2022.

7. Lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí dự tuyển và học phí

– Lệ phí đăng ký dự thi và dự tuyển theo quy định của Bộ Công an;

– Học phí: Nghiên cứu sinh là cán bộ trong ngành Công an, Quân đội được miễn học phí; Các đối tượng thuộc ngành khác đóng học phí theo quy định hiện hành của Trường Đại học PCCC.

Chú ý:

– Những người đang là Nghiên cứu sinh ở các cơ sở đào tạo khác thì không được đăng ký dự tuyển đào tạo tiến sĩ tại Trường Đại học PCCC;

– Hồ sơ duyệt không đủ điều kiện xét tuyển không trả lại.

II. THỜI GIAN XÉT TUYỂN

– Dự kiến tổ chức xét tuyển: tháng 03/2022.

– Dự kiến thời gian công bố kết quả: tháng 04/2022.

 Trường Đại học PCCC trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, Công an các địa phương căn cứ vào nhu cầu đào tạo, có kế hoạch gửi cán bộ tham gia dự thi, xét tuyển đúng thời gian quy định.

Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng nâng cao

THÔNG BÁO: Về việc mở lớp bồi dưỡng tiếng Anh đầu vào đối với học viên khóa D32 và DS9
Tuyển sinh khóa 7 liên thông từ Trung cấp lên Đại học PCCC
Quyết định ban hành Chuẩn đầu ra trình độ đào tạo đại học và trung cấp PCCC