Trường Đại Học PCCC được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Căn cứ quy định tại Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đã tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đồng ý cho Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).

 

Ngày 18/10/2021, Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1281/QLCL-QLVBCC thông báo việc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học PCCC đủ điều kiện tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

 

Chứng chỉ ứng dụng CNTT là chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm xác nhận trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với nhiều chức danh, tiêu chuẩn nghề nghiệp, vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị theo quy định.

 

Công văn cũng yêu cầu Trường Đại học PCCC chỉ đạo tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư Liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT; thực hiện in phôi chứng chỉ và quản lý cấp, phát chứng chỉ tại Thông tư số 21/2019/TT-BGDDT ngày 29/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học đã thực hiện việc việc in và quản lý phôi chứng chỉ, sẵn sàng phục vụ hoạt động sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản.

 

Mẫu phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

 

Kể từ ngày 15/11/2021, Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu được cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

1) Đơn đăng ký dự thi theo mẫu (dưới đây);

2) Hai (02) ảnh 4cm x 6cm theo kiểu ảnh chứng minh nhân dân được chụp không quá 06 tháng trước ngày đăng ký dự thi; mặt sau của ảnh ghi rõ họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh;

3) Bản sao một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh kèm theo 01 giấy tờ có ảnh đóng dấu giáp lai;

4) Đối với các đơn vị, tổ chức có nhu cầu đăng ký thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo tập thể, ngoài việc cá nhân có nhu cầu hoàn thành hồ sơ, đại diện thí sinh thuộc đơn vị, tổ chức cần lập danh sách tổng hợp trình người có thẩm quyền xác nhận và gửi kèm hồ sơ cá nhân về Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học.

Ngọc Thắng (Trung tâm Tin học  – Ngoại ngữ)

  • Đơn đăng ký dự thi theo mẫu (dưới đây):

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                   ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

—————

Kính gửi:  Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học, Trường Đại học PCCC

          Căn cứ Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT ban hành theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………….

Ngày sinh: ………………………….         Nơi sinh (Tên tỉnh/thành): ……………………..

Điện thoại: …………………………          Email: …………………………………………..      ……

Số CMND/ CCCD (hoặc giấy tờ khác theo quy định):……………………………..

ngày cấp……………………………………… nơi cấp………………………………………….

Tôi đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT:

– Tên chứng chỉ (Cơ bản hoặc nâng cao): ………………………………………………

– Tên mô đun dự thi (nếu thi nâng cao):………………………………………………….

– Yêu cầu khác (nếu có):…………………………………………………………………

Tại Hội đồng thi: Trường Đại học PCCC.

Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT.

Hà Nội, ngày …….. tháng ……. năm …..

Người đăng ký dự thi

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Lễ khai giảng lớp Lái xe chữa cháy K27C
Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC&CNCH cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh Khóa 41
Lễ Bế giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho cán bộ Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia