Tổ chức lớp Bồi dưỡng về giảng dạy trực tuyến cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục của Trường Đại học PCCC

Thực hiện Kế hoạch số 1132/KH-T06-P3 ngày 29/10/ 2021 của Trường Đại học PCCC về tổ chức mở lớp bồi dưỡng về giảng dạy trực tuyến cho giáo viên và cán bộ; ngày 23/11/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức lớp Bồi dưỡng về giảng dạy trực tuyến cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (QLGD) của Trường Đại học PCCC.

 

Lớp Bồi dưỡng về giảng dạy trực tuyến được triển khai tổ chức cho đối tượng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục của Trường Đại học PCCC nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng cơ bản về tổ chức dạy và học theo phương thức trực tuyến cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục như kỹ năng thiết kế, xây dựng giáo án, bài giảng điện tử, tổ chức quản lý dạy học; phương pháp học trực tuyến và kiến thức về bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin trong giảng dạy trực tuyến. Thời gian học tập của lớp học dự kiến từ ngày 22/11/2021 đến 01/12/2021.

 

PGS, TS Phạm Kim Chung – Phó Chủ nhiệm Khoa Công nghệ giáo dục Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội trao đổi chuyên đề Nhận thức chung về tổ chức, quản lý phương thức dạy học trực tuyến.

 

Phòng Quản lý Đào tạo và bồi dưỡng nâng cao phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức mời giảng viên các Trường Đại học uy tín, có chuyên môn sâu và kinh nghiệm công tác để báo cáo, giảng dạy và chia sẻ thực tế cho cán bộ, giáo viên nhà trường.

 

Căn cứ kết quả giảng dạy và học tập của học viên, giảng viên sẽ đánh giá, phân tích tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm, trao đổi và giải đáp những vấn đề vướng mắc trong quá trình học tập; đảm bảo các nội dung bồi dưỡng về giảng dạy trực tuyến đạt chất lượng và hiệu quả.

 

Toàn cảnh lớp học.

 

Xuân Hưng (Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao)

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức Tết Cổ truyền Bunpimay cho học viên Lào
Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Khai mạc các hoạt động đầu năm học 2013 – 2014 và huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND khối học viên