Đảng ủy Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC tổ chức mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 1021-KH/ĐU(T06), ngày 22/2/2022 của Đảng ủy Trường Đại học PCCC về mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022 và Kế hoạch số 05-KH/ĐU(T06), ngày 21/3/2022 của Đảng ủy Cơ sở 3 về Tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022; ngày 24 tháng 3 năm 2022, Đảng ủy Cơ sở 3 đã tổ chức Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022. Đến dự có đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Thượng tá, TS Bùi Đức Thịnh – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Cơ sở 3, văn phòng Đảng ủy Cơ sở 3, cùng đại diện cấp ủy các chi bộ và các học viên lớp học.

Tham gia lớp học có 31 đồng chí là Đảng viên dự bị hiện đang sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới diễn ra trong thời gian 6 ngày (từ ngày 23/3  đến ngày 28/3/2022). Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, các đảng viên mới sẽ được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề, gồm: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Để lớp học đảm bảo yêu cầu chất lượng đề ra, đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đề nghị Ban Tổ chức lớp học cần làm tốt công tác quản lý học viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đồng chí giảng viên lên lớp và các học viên được học tập, tiếp thu bài giảng, làm bài thu hoạch đạt kết quả cao nhất. Đối với các học viên, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên; chấp hành tốt nội quy, quy định của lớp học; tập trung học tập nâng cao nhận thức chính trị, xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Xuân Dũng (Phòng Chính trị – Cơ sở 3)

Nhập học khóa D29 Đại học PCCC
Lễ khai giảng năm học 2014 – 2015
Trường Đại học PCCC – cơ sở 3 tổ chức giải bóng chuyền chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Trường Đại học PCCC