DANH SÁCH LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI VỀ GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2021 – 2022

D34

Nguyễn Thị Thanh Thủy – D34BC

Hoàng Đức Hạnh – D34C

Lê Đức Anh – D34C

Lê Như Dũng – D34A

Nguyễn Thị Lan Anh – D34A

Nguyễn Văn Hiệp – D34B

Nguyễn Xuân Linh – D34B

 

D35

Đặng Văn Trọng – D35CD

Hà Mạnh Tiến – D35AB

Khuất Quang Sơn – D35A

Vũ Văn Chính – D35D

Đào Anh Thư – D35A, LT12B

Lê Đức Anh – D35C, LT12A

Nguyễn Thế Toàn – D35D, LT12K

Hoàng Ngọc Hải – D35CD

Đặng Sỹ Lân – D35ABD, LT111G

Khuất Băng Ngân – D35C

 

D36

Lương Thị Thu Huyền – D36CD

Nguyễn Thị Huệ – D36AB

Nguyễn Thị Hương Giang – D36AB

Nguyễn Thị Thanh Nhàn – D36AB

Trần Văn Huỳnh – LT12B, D36A

Mai Phương Lan – D36D, TC24A

Ngô Mai Anh – D36AB

Bùi Nhân Đức – D36CD

Nguyễn Văn Nghĩa – D36AB

Võ Đình Độ – D36AB

Nguyễn Trung Kiên – D34C

 

VB2K8A

Phạm Hồng Hải – VB2K8A

Đào Anh Tuấn – VB2K8A

 

LT11

Nguyễn Kiên Cường – LT11EG

Đặng Sỹ Lân – D35ABD, LT111G

Ngô Trung Học – K45EG, LT11G

Nguyễn Thị Thanh Thủy – LT11E

Trần Thị Thịnh – LT11CDE

Nguyễn Phan Việt – LT11AB

 

LT12

Lưu Ngọc Long – LT12HIK

Trần Văn Huỳnh – LT12B, D36A

Đào Anh Thư – D35A, LT12B

Hồ Thị Hương Loan – LT12HI

Lê Đức Anh – D35C, LT12A

Nguyễn Thế Toàn – D35D, LT12K

 

TC24

Mai Phương Lan – D36D, TC24A

 

DS11

Nguyễn Thị Quỳnh Phương – DS11

Nguyễn Tiến Sơn – DS11

 

K45

Bùi Thiên Hương – K45AB

Hà Kiều Anh  – K45CD

Phạm Thị Thanh Thư – K45AB

Thái Thị Kim Thúy – K45EG

Nguyễn Đình Thanh Tùng – K45DG

Trịnh Văn Giáp – K45BC

Đỗ Thị Mai Hương – K45CD, KS18

Đồng Minh Tâm – K45CD

Nguyễn Hữu An – K45A

Phùng Mạnh Hùng  – K45A

Nguyễn Văn Công – K45C

Nguyễn Viết Hùng – K45E

Trần Đức Trung – K45A

Nguyễn Thị Hoa – K45C

Nguyễn Ngọc Quang – K45E

Thiều Thanh Thuận – K45A

Trịnh Đức Đông – K45G

 

K46

Nguyễn Thị Lan Hương – K46

 

LX30

Hà Trung Bình – LX30AB

 

KS18

Đỗ Thị Mai Hương – K45CD, KS18

Nguyễn Thị Huyền Trang – KS18

 

HỌC KỲ 2

 

D35

Trần Bảo Điệp – D35AB

Nguyễn Thị Thu Hương – D35D, LT12C

Lương Khắc Vọng – D35AB

Trịnh Thế Tuấn – D35CD

Vũ Thị Thanh Thủy – D35AB

Nguyễn Thị Hà – D35BCD

 

D36

Đinh Văn Luân – D36

Đỗ Đăng Thành – D36

Nguyễn Thị Minh Nguyệt – D36

Vũ Thị Kim Liên – D36D

Kiều Bình Chính – D36B

Ngô Mạnh Thắng – D36D

Nguyễn Đình Nam – D36C

Nguyễn Văn Tuân – D36B

Trần Thị Như Quỳnh – D36D

Vương Văn Khôi – D36D

 

LT11

Lương Anh Tuấn – LT11E

Nguyễn Như Dũng – LT11G

 

LT12

Hà Thu Hằng – LT12BG

Nguyễn Thị Thanh Thủy – LT12DE

Nguyễn Thị Thu Hương – D35D, LT12C

Đặng Tuấn Tú – DS13, LT12A

Lê Thị Hồng Hiệp – LT12B, TC23AB

Ngô Xuân Tùng – LT12AB

Trương Quang Vinh – LT12HIK

Ngô Văn Anh – LT11AB

 

TC23

Lê Thị Hồng Hiệp – LT12B, TC23AB

 

DS13

Đặng Tuấn Tú – DS13, LT12A

 

K45

Nguyễn Ngọc Anh – K45C

Nguyễn Ngọc Chung – K45E

Nguyễn Quang Trung – K45A

Dương Văn Toàn – K45B

Diệp Xuân Hải – K45E

Ngô Văn Nam – K45G

Nguyễn Minh Tân – K45D

Phạm Viết Tiến – K45E

 

K46

Trương Thị Liên – K46

Bùi Quang Thành – K46AB

Ngô Minh Tú – K46CD

Nguyễn Tấn Hải – K46AB

Lại Mạnh Cường – K46C

Phạm Huy Toàn – K46AB

Tạ Chí Chung – K46AB

Trường Đại học PCCC: Không ngừng đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá
Phiếu lấy ý kiến phản hồi của học viên sắp tốt nghiệp về chất lượng khóa học
Lấy ý kiến phản hồi của học viên về giảng viên