Công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn

Ngày 01/3/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định số 234/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia: “TCVN 13456:2022 Phòng cháy chữa cháy – Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt” . 

 

Tiêu chuẩn TCVN 13456:2022 áp dụng để thiết kế, lắp đặt phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được trang bị cho gian phòng, nhà và các công trình xây dựng trong tất cả các giai đoạn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa hay thay đổi công năng, tiêu chuẩn quốc gia nêu trên được ban hành sẽ giúp cho các cơ quan quản lý, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế có cơ sở pháp lý để thực hiện khi thiết kế, sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn tại Việt Nam.

 

Phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn rất quan trọng trong việc chiếu sáng, chỉ dẫn thoát nạn khi có sự cố xảy ra trong các tòa nhà và cơ sở sản xuất… Tuy nhiên, trước đây phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn chỉ được quy định tại Điều 10 của TCVN 3890:2009 “Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng” chưa thể hiện được hết đặc tính kỹ thuật, quy định về thiết kế, lắp đặt, sử dụng… gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi triển khai thi công, lắp đặt cho các công trình không đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn. Vì vậy, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã biên soạn TCVN 13456:2022 và được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2022.

 

Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các văn bản hướng dẫn để bảo đảm áp dụng thống nhất, hiệu quả, an toàn trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đối với hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn./.

Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành tại các Cảng hàng không khu vực phía Bắc
Họp hội đồng xét duyệt tên đề tài và đề cương luận văn Thạc sỹ cho học viên cao học khóa 7
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cơ giới của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Ninh