Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH/ĐUCA, ngày 20/8/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương và Hướng dẫn số 13/HD-ĐUCA, ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, sáng nay, 19/4/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân.

 

PGS, TS. Bùi Đình Phong – Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề.

 

Hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân được tổ chức trực tuyến từ trụ sở Bộ Công an (Thành phố Hà Nội) đến các điểm cầu trực tuyến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu dự Hội nghị gồm các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; các đồng chí trong Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu, Phòng Công tác đảng, công tác chính trị các đơn vị thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo khoa, bộ môn liên quan của các trường Công an nhân dân; các đồng chí Báo cáo viên cấp Trung ương, đại diện các đoàn, hội trong Công an nhân dân…

 

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách – Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an giới thiệu chuyên đề.

 

Theo chương trình, các đại biểu dự Hội nghị sẽ nghe PGS,TS Bùi Đình Phong – Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương”. Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an giới thiệu chuyên đề “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”…

Tiến Dũng (Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Cảnh sát PCCC TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Quán triệt, học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sự nguy hiểm của thảm họa thiên nhiên mang tên “vòi rồng lửa”
Tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” toàn diện, hiệu quả