Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Xây dựng mô hình phối hợp các lực lượng tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố Hà Nội”

 

Ngày 22/4/2022, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Trường Đại học PCCC đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình phối hợp các lực lượng tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội” do đồng chí Đại úy, TS Lê Như Dũng – Giảng viên Khoa Phòng cháy làm chủ nhiệm đề tài.

 

Tham dự buổi nghiệm thu có đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch hội đồng; ngoài ra còn có đồng chí Đại tá, PGS. TS Ngô Văn Xiêm – Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC; PGS, TS Bế Minh Châu – Nguyên Phó Trưởng khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp; lãnh đạo Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học; các nhà khoa học có chuyên môn về lĩnh vực nghiên cứu cùng lãnh đạo Khoa Phòng cháy.

 

Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Chủ tịch Hội đồng cùng các thành viên hội đồng tại buổi nghiệm thu.

 

Đề tài đã đánh giá tổng quan được thực trạng công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác phòng cháy chữa cháy rừng: lực lượng Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an, Quân đội, chủ rừng, dân quân tự vệ và các lực lượng quần chúng nhân dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Làm rõ được những căn cứ pháp lý về sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác phòng cháy chữa cháy rừng: pháp luật đã quy định chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Kiểm lâm và Cảnh sát PCCC&CNCH, nhưng việc phối hợp các lực lượng trong triển khai các biện pháp phòng cháy cũng như chữa cháy rừng còn chưa đồng bộ, thiếu tính khoa học. Từ đó, phân tích và nêu ra được yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác phòng cháy chữa cháy rừng và đề xuất xây dựng được các mô hình phối hợp giữa các lực lượng tham gia công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

 

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong hội đồng đánh giá cao tinh thần nghiên cứu khoa học của đồng chí chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu, đồng thời hội đồng nhận xét đây là đề tài khoa học có tính cấp thiết, phù hợp với yêu cầu đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy rừng của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng như lực lượng Kiểm lâm ở Thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần chỉnh sửa lại một số nội dung theo góp ý của các thành viên trong hội đồng.

 

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với các nhận xét, đánh giá của các thành viên trong Hội đồng; đồng thời đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, nhận xét của các thành viên trong hội đồng để hoàn thiện sớm đề tài, đưa kết quả nghiên cứu của đề tài áp dụng vào thực tiễn. Hội đồng đánh giá đề tài “Xây dựng mô hình phối hợp các lực lượng tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn Thành phố Hà Nội” đạt loại xuất sắc.

Thu Thủy (Phòng Hành chính tổng hợp)

APTOMAT CHỐNG GIẬT (ELCB) – Giải pháp bảo vệ an toàn cho gia đình
Thuật toán tiến hành phân hạng các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy nổ
Hội thảo sách chuyên khảo: “Điều tra nguyên nhân các vụ cháy, nổ”