Lễ Ký Quy chế phối hợp giữa Trường Đại học PCCC và Công an TP Hà Nội

Ngày 27/4/2022, Trường Đại học PCCC phối hợp với Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ Ký Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị. Đồng chí Trung tướng, TS. Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP Hà Nội và đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC đồng chủ trì buổi lễ.

 

Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC; đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ các cơ quan trực thuộc 2 đơn vị.

 

Lễ Ký Quy chế phối hợp giữa Trường Đại học PCCC và Công an TP Hà Nội nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác trong các mặt công tác: đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ giáo viên, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trao đổi thông tin; chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp tổ chức hoạt động thực tiễn trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa 2 đơn vị.

 

Đồng chí Trung tướng, TS. Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP Hà Nội và đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC ký kết quy chế phối hợp.

 

Trên cơ sở Quy chế phối hợp, các đơn vị chức năng của hai bên sẽ ưu tiên phối hợp tổ chức hoặc chủ động tổ chức và mời đơn vị kia tham gia các khóa huấn luyện, bồi dưỡng về công tác PCCC&CNCH; các khóa huấn luyện về kỹ thuật, cách thức sử dụng trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng mới do đơn vị mình chủ trì tổ chức. Bố trí các giáo viên luân chuyển của nhà trường đến trực tiếp thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ tại các đơn vị trực thuộc Công an TP Hà Nội theo kế hoạch và thời hạn quy định, nhằm bồi dưỡng cho giáo viên kiến thức thực tế, nâng cao kỹ năng hoạt động thực tiễn theo chuyên môn giảng dạy.

 

Hai đơn vị phối hợp tổ chức nghiên cứu các dự án khoa học, các đề tài phục vụ công tác nghiệp vụ về PCCC&CNCH của Công an TP Hà Nội và công tác đào tạo của nhà trường; tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu các đề tài khoa học vào thực tiễn hoạt động PCCC&CNCH của Công an TP Hà Nội và công tác đào tạo của Trường Đại học PCCC; nghiên cứu, thảo luận những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp trong công tác ban hành, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC&CNCH…

 

Định kỳ 2 năm một lần, 2 đơn vị sẽ luân phiên tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện và đề ra phương hướng tổ chức thực hiện nội dung quy chế phối hợp trong thời gian tiếp theo.

 

Đồng chí Trung tướng, TS. Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trung tướng Nguyễn Hải Trung đánh giá cao những nội dung trong Quy chế phối hợp giữa Công an TP Hà Nội và Trường Đại học PCCC. Đồng chí khẳng định việc ký kết quy chế phối hợp phù hợp với đặc thù, tiềm năng của 2 đơn vị, những nội dung trong Quy chế phối hợp sẽ góp phần nâng cao chất lượng và năng lực lý luận, thực tiễn công tác của cán bộ, chiến sỹ 2 đơn vị.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC phát biểu tại buổi lễ.

 

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Lê Quang Bốn khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Công an TP Hà Nội góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo thực tế của nhà trường. Đồng chí mong rằng Công an TP Hà Nội sẽ cử những chuyên gia, cán bộ giỏi có năng lực chuyên môn nghiệp vụ cao tham gia vào công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của nhà trường góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và gắn kết giữa lý luận với thực tiễn trong công tác đào tạo của nhà trường. Trường Đại học PCCC mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các đơn vị cấp Phòng của Công an TP Hà Nội trong thời gian tới để công tác PCCC&CNCH nói chung, công tác đào tạo nguồn nhân lực về PCCC&CNCH của nhà trường nói riêng sẽ đạt được kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới.

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS. Lê Quang Bốn giới thiệu với lãnh đạo Công an TP Hà Nội về xe môtô chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đa năng do Trường Đại học PCCC nghiên cứu sáng chế.

 

Các đồng chí lãnh đạo 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

 

Việc ký kết, ban hành quy chế phối hợp, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của 2 đơn vị đối với công tác PCCC&CNCH ở Việt Nam nói chung, công tác PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng; tạo ra được tiếng nói chung của 2 đơn vị trong việc tham mưu, đề xuất với Bộ Công an để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC&CNCH; góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời gian tới./.

PV

Công đoàn trường tổ chức cho đoàn viên đi thăm quan tại khu du lịch Thiên Sơn – Suối Ngà
Hội thi Cán bộ Trung đội Giỏi năm học 2020 – 2021
Hội nghị sơ kết 03 năm hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học và công an, cảnh sát PCCC các đơn vị, địa phương.