Nghiệm thu sáng kiến cải tiến năm học 2021 – 2022 của giảng viên Khoa Phòng cháy

Ngày 29/4/2022, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu 04 sáng kiến cải tiến do các giảng viên Khoa Phòng cháy thực hiện. Hội đồng nghiệm thu có đồng chí Đại tá, TS. Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; đại diện Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học; giảng viên Khoa Phòng cháy.

Tại buổi nghiệm thu, các đồng chí chủ trì nghiên cứu đã trình bày tóm tắt sáng kiến cải tiến, chỉ rõ tính cấp thiết, ý nghĩa của sáng kiến mang lại trong quá trình giảng dạy tại Trường Đại học PCCC.

Sáng kiến cải tiến số 1: “Xây dựng bộ mô hình 3D mô phỏng cách bố trí bể chứa xăng dầu trong các nhóm bể của kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Khúc Quang Trung;

Sáng kiến cải tiến số 2: “Xây dựng sổ tay hướng dẫn kiểm tra an toàn về PCCC đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Nguyễn Ngọc Chung.

Sáng kiến cải tiến số 3: “Sử dụng sơ đồ tư duy phục vụ công tác giảng dạy lý thuyết học phần phòng cháy thiết bị điện”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Trần Đức Trung, Nguyễn Viết Hùng.

Sáng kiến cải tiến số 4: “Xây dựng bảng đối chiếu thẩm duyệt nhà cao tầng phục vụ giảng dạy”. Chủ trì nghiên cứu là đồng chí Nguyễn Như Dũng, Đinh Công Hưng.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng đều đánh giá cao về nội dung, ý nghĩa và tính thực tiễn của sáng kiến trong công tác giảng dạy của nhà trường. Cả 4 sáng kiến đã giải quyết được những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Hội đồng đồng ý nghiệm thu 4 sáng kiến cải tiến đạt kết quả xuất sắc. Chủ tịch Hội đồng cũng đề nghị 4 tác giả tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng. Sau khi chỉnh sửa xong, nhóm tác giả hoàn thiện gửi về Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học theo đúng thời gian quy định.

Huy Quang (Khoa Phòng cháy)

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở “Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy của hệ thống chữa cháy bằng nước trong nhà và công trình”
Trường Đại học PCCC tổ chức hội thảo tập bài giảng của Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PC, CC, CN, CH
Thành phố Cần Thơ: Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ xen cài trong khu dân cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; nhà cho thuê trọ