Hội thảo “Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng tiêu chuẩn: Nhà và tổ hợp cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy”

Ngày 12/5/2022, tại Hà Nội, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội thảo “Nhà và tổ hợp cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy”. Dự Hội thảo có đại diện Vụ Khoa học công nghệ và môi trường – Bộ Xây dựng, các chuyên gia đại diện Trường Đại học PCCC (lãnh đạo và giảng viên Khoa Phòng cháy, Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH), Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và đông đảo chuyên gia các viện nghiên cứu, đại diện các doanh nghiệp ngành xây dựng…

 

Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Hồng Hải – Viện trưởng Viện khoa học công nghệ xây dựng cho biết, thời gian qua, số lượng các khu đô thị, các dự án nhà cao tầng, chung cư tăng lên nhanh chóng cả về số lượng và chiều cao, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của các đô thị trên toàn quốc. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của các công trình cao tầng, công tác PCCC, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân cũng rất được xã hội quan tâm, đặc biệt trong thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nghiêm trọng trong các chung cư, nhà cao tầng. Hiện nay, ngoài QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, Việt Nam cần thêm các TCVN liên quan đến PCCC để hướng dẫn thiết kế theo các quy định trong QCVN 06:2021/BXD.

 

Hội thảo đã nghe TS. Hoàng Anh Giang – Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả đề tài và dự thảo tiêu chuẩn. Đây là một tiêu chuẩn quan trọng do QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình mới đề cập đến những yêu cầu chung và cũng hạn chế áp dụng ở mức chiều cao đến 150 m. Ngoài ra, các tiêu chuẩn thiết kế đối với nhà cao tầng hiện có của Việt Nam được biên soạn từ lâu hoặc đã hết hiệu lực (như TCVN 6160:1996). Bởi vậy, cần thiết xây dựng một tiêu chuẩn liên quan đến an toàn cháy đối với nhà cao tầng phù hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay.

 

Dự thảo tiêu chuẩn “Nhà và tổ hợp cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy” được biên soạn theo dự án Khoa học công nghệ số 121/HĐKHCN, ngày 01 tháng 6 năm 2020 giữa Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (đại diện cho) Bộ Xây dựng với Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. Nội dung dự thảo gồm: 1. Phạm vi áp dụng; 2. Tiêu chuẩn viện dẫn; 3. Thuật ngữ và định nghĩa; 4. Yêu cầu đối với giải pháp bố trí mặt bằng – không gian; 5. Yêu cầu đối với giải pháp kết cấu; 6. Yêu cầu đối với các hệ thống ngăn ngừa cháy và bảo vệ chống cháy; 7. Yêu cầu đảm bảo thoát nạn an toàn cho người; 8. Yêu cần bảo đảm hoạt động của đội chữa cháy – cứu nạn; 9. Yêu cầu về việc tổ hợp các biện pháp tổ chức – kỹ thuật đảm bảo an toàn cháy; Phụ lục A (Tham khảo) Yêu cầu an toàn cháy các hệ thống thông gió và điều hòa không khí; Phụ lục B (Tham khảo) Yêu cầu đảm bảo an toàn cháy cho nhóm cư dân với khả năng di chuyển hạn chế.

 

 

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi, góp ý về một số nội dung trong dự thảo tiêu chuẩn, như: Xây dựng chi tiết nội dung hướng dẫn thiết kế nhà và tổ hợp cao tầng theo quy định của QCVN 06:2021/BXD; xây dựng tiêu chuẩn thiết kế về an toàn cháy riêng đối với nhà cao tầng có chiều cao trên 150 m…

 

Tổng kết Hội thảo, TS. Nguyễn Hồng Hải – Viện trưởng Viện khoa học công nghệ xây dựng cảm ơn các chuyên gia đã có những ý kiến góp ý quý báu để hoàn thiện bản dự thảo tiêu chuẩn. Đồng thời, Viện trưởng Viện khoa học công nghệ xây dựng chỉ đạo nhóm thực hiện cần nghiên cứu và có minh chứng cho một số nội dung, nghiên cứu áp dụng một số tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia các nước khác phù hợp với Việt Nam; tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện bản dự thảo tiêu chuẩn.

Huy Quang (Khoa Phòng cháy)

Lấy ý kiến đối với 05 dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng cháy và chữa cháy
Nghiệm thu sáng kiến cải tiến của giáo viên Bộ môn Lý luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác tuyên truyền về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.