Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học trong CAND

Ngày 14/6/2022, Cục Đào tạo, Bộ Công an tổ chức khai giảng lớp tập huấn kỹ năng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học trong CAND tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tới dự lễ khai giảng có Thượng tá, TS Hoàng Đại Nghĩa – Phó Cục trưởng Cục Đào tạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Cục Đào tạo và toàn thể 95 cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn, trong đó đoàn của Trường Đại học PCCC có 07 đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các Phòng, Khoa nghiệp vụ.

Lớp tập huấn được thực hiện theo Kế hoạch số 1154/KH-X02-P5, ngày 04/5/2022 của Cục Đào tạo về việc tổ chức lớp tập huấn kỹ năng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học trong CAND năm 2022. Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học. Tuy nhiên, hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo là hoạt động mới đối với các học viện, trường đại học trong lực lượng CAND. Đây là một nội dung lớn của công tác kiểm định, đòi hỏi phải có sự trang bị về kiến thức và được tập huấn cụ thể. Trước yêu cầu đó, Cục Đào tạo tổ chức lớp tập huấn này với mục đích bồi dưỡng kiến thức về quy trình, phương pháp xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo đạt các tiêu chí kiểm định chất lượng đào tạo. Đồng thời giúp các học viện, trường đại học CAND chủ động thực hiện hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo và kiểm định chương trình đào tạo khi có yêu cầu của Bộ Công an.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được nghiên cứu 06 chuyên đề: Một số vấn đề cơ bản về công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học, trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong thực hiện kiểm định; Thực trạng công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đối với giáo dục đại học ở Việt Nam và xu hướng thời gian tới; Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong các trường đại học những vấn đề cần phải hoàn thiện trong thời gian tới; Quy trình, chu kỳ KĐCL chương trình đào tạo GDĐH, xây dựng kế hoạch tự đánh giá và tổ chức các hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo; Hướng dẫn phân tích nội hàm, yêu cầu chỉ báo của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học hiện hành; Kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin minh chứng trong hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo; Những yêu cầu kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá và hướng dẫn thực hành viết báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 13/6/2022 đến 19/6/2022 với sự tham gia học của 95 học viên là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của 08 học viện, trường đại học CAND. Đây là đội ngũ cán bộ chủ chốt sẽ tham gia hoạt động tự đánh giá chương trình đào tạo khi Bộ Công an yêu cầu.

Đoàn công tác Trường Đại học PCCC và các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Đức Trung (Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo)

 

Xây nhà máy điện nguyên tử ở Việt Nam cần “dè chừng” sóng thần.
Bộ Công an giao ban định kỳ đánh giá tình hình, kết quả công tác công an tháng 5/2021
Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị