THÔNG BÁO: Tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ trong ngành Công an hình thức vừa làm vừa học năm học 2022 – 2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo kế hoạch tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ trong ngành Công an hình thức vừa làm vừa học năm học 2022 – 2023 như sau:

I.TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ BẰNG TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC TRỞ LÊN

1.Chỉ tiêu, thời gian, địa điểm, môn thi.

– Chỉ tiêu: 40 chỉ tiêu đào tạo cho Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước.

– Địa điểm đào tạo: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC.

– Môn thi tuyển: Toán và Hóa học.

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: 15/8/2022

– Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 10/2022.

– Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi và tổ chức thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 9/2022.

2. Đối tượng dự tuyển.

– Cán bộ có bằng tốt nghiệp Đại học tại trường Công an nhân dân;

– Cán bộ có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên trước khi được tuyển vào Công an nhân dân;

– Cán bộ, học viên trường Công an nhân dân được cấp có thẩm quyền của Bộ Công an cử đào tạo và có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

3. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Về độ tuổi: Thực hiện theo Công văn số 1779/X02-P2 ngày 30/7/2021 của Cục X02;

– Có thời gian công tác thực tế trong Công an nhân dân từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đại học hoặc từ tháng có quyết định vào Công an nhân dân (không tính thời gian tạm tuyển, thời gian tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân) đến tháng tổ chức thi tuyển;

– Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển (không áp dụng phân loại cán bộ trong năm liền trước với năm tham gia dự tuyển đối với cán bộ thuộc diện phải cử đi đào tạo, đào tạo lại, sau khi rà soát theo Kế hoạch 376/KH-BCA-X01 ngày 01/11/2019 của Bộ Công an về cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an).

– Phải đang công tác tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của trường Đại học PCCC. Thí sinh có thể download tại đây Website của Trường Đại học PCCC).

– Công văn cử dự tuyển và danh sách trích ngang có xác nhận của Công an các đơn vị, địa phương.

– Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp, học bạ THPT hoặc tương đương hoặc văn bản công nhận văn bằng của Giám đốc Sở GD&ĐT đối với trường hợp có văn bằng tốt nghiệp phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

– Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học thứ nhất hoặc văn bản công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng Bộ GD&ĐT đối với trường hợp có văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

– 02 ảnh 3 x 4 trang phục Công an nhân dân chưa quá 06 tháng.

– Lệ phí hồ sơ đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển.

II.TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

1. Tuyển sinh tại Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 35 học viên đào tạo cho Công an các đơn vị, địa phương Phía Bắc (các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra).

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC.

– Môn thi tuyển: Toán, Cơ sở ngành PCCC và Chuyên ngành PCCC.

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: 01/8/2022

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 9/2022

– Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 9/2022

2. Tuyển sinh tại Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 35 học viên đào tạo cho Công an các đơn vị, địa phương Phía Nam (các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào).

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC.

– Môn thi tuyển: Toán, Cơ sở ngành PCCC và Chuyên ngành PCCC.

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: 01/8/2022.

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 9/2022.

– Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 9/2022.

3. Đối tượng dự tuyển

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ.

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật.

4. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Tốt nghiệp Trung cấp PCCC.

– Có thời gian công tác thực tế từ 24 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đến tháng tổ chức thi tuyển;

Trường hợp cán bộ có bằng tốt nghiệp trung cấp PCCC đạt loại giỏi trở lên, có thời gian công tác thực tế từ 12 tháng trở lên kể từ tháng cấp bằng tốt nghiệp đến tháng tổ chức thi tuyển.

– Tính đến năm dự tuyển không quá 45 tuổi;

– Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển (không áp dụng phân loại cán bộ trong năm liền trước với năm tham gia dự tuyển đối với cán bộ thuộc diện phải cử đi đào tạo, đào tạo lại, sau khi rà soát theo Kế hoạch 376/KH-BCA-X01 ngày 01/11/2019 của Bộ Công an về cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an).

– Đối với cán bộ dự tuyển liên thông hình thức vừa làm vừa học tại trường, ngoài các điều kiện nói trên, phải đang công tác tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của trường Đại học PCCC. Thí sinh có thể download tại đây Website của Trường Đại học PCCC).

– Công văn cử dự tuyển và danh sách trích ngang có xác nhận của Công an các đơn vị, địa phương .

– Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp, học bạ THPT hoặc tương đương hoặc văn bản công nhận văn bằng của Giám đốc Sở GD&ĐT đối với trường hợp có văn bằng tốt nghiệp phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

– Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp và bảng điểm trung cấp Phòng cháy chữa cháy.

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

– 02 ảnh 3 x 4 trang phục Công an nhân dân chưa quá 06 tháng.

– Lệ phí hồ sơ đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển

III. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC PCCC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

1. Tuyển sinh tại Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 30 học viên, đào tạo cho cán bộ Công an các đơn vị địa phương phía Bắc (các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra).

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1, Trường Đại học PCCC

– Môn thi tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học.

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: 15/9/2022.

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 11/2022.

– Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 10/2022.

2. Tuyển sinh tại Cơ sở 3 trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 30 học viên, đào tạo cho cán bộ Công an các tỉnh, thành phố địa phương phía Nam (các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào).

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 3 trường Đại học PCCC

– Môn thi tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học.

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: 15/9/2022.

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 11/2022.

– Thí sinh có nhu cầu hướng dẫn ôn tập phải đăng ký vào danh sách trích ngang để Trường lập kế hoạch ôn thi. Dự kiến mở lớp ôn thi tháng 10/2022.

3. Đối tượng dự tuyển

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ.

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật.

4. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Tính đến năm dự tuyển không quá 45 tuổi.

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực nghiệp vụ có thời gian công tác thực tế từ 36 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển (không tính thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, thời gian tạm tuyển).

– Cán bộ hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật có thời gian công tác từ đủ 10 năm trở lên tính đến tháng thi tuyển (bao gồm cả thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, thời gian tạm tuyển).

– Phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển (không áp dụng phân loại cán bộ trong năm liền trước với năm tham gia dự tuyển đối với cán bộ thuộc diện phải cử đi đào tạo, đào tạo lại, sau khi rà soát theo Kế hoạch 376/KH-BCA-X01 ngày 01/11/2019 của Bộ Công an về cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an).

– Đối với cán bộ dự tuyển đại học vừa làm vừa học tại trường, ngoài các điều kiện nói trên, phải đang công tác tại các địa bàn cấp xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (cán bộ tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng ngoài ngành không áp dụng điều kiện này)

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của trường Đại học PCCC. Thí sinh có thể download tại đây Website của Trường Đại học PCCC).

– Công văn cử dự tuyển và danh sách trích ngang có xác nhận của Công an các đơn vị, địa phương .

– Bản sao được chứng thực từ bản chính bằng tốt nghiệp, học bạ THPT hoặc tương đương hoặc văn bản công nhận văn bằng của Giám đốc Sở GD&ĐT đối với trường hợp có văn bằng tốt nghiệp phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

– Bản sao bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, trung cấp và bảng điểm kèm theo (nếu có).

– Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

– 02 ảnh 3 x 4 trang phục Công an nhân dân chưa quá 06 tháng.

– Lệ phí hồ sơ đăng ký dự tuyển: 60.000đ/ 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển

Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao để được hướng dẫn, giải đáp.

Điện thoại liên hệ: 0243.854.2021

Địa chỉ website: daihocpccc.edu.vn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC

THÔNG BÁO: V/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển trình độ Tiến sỹ; thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020)”
Thông báo Điểm chuẩn trúng tuyển Trung cấp PCCC hệ chính quy năm 2016