Những lưu ý đối với thí sinh khi tham dự kỳ thi đánh giá xét tuyển đại học chính quy năm 2022 tại Đại học Phòng cháy chữa cháy

  1. Địa điểm tổ chức thi:

– Phía Bắc: thí sinh tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra

+ Điểm thi: Cơ sở 1 – Trường Đại học PCCC

+ Địa chỉ:  Số 243 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

– Phía Nam: thí sinh tại các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào

+ Điểm thi: Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

+ Địa chỉ: số 179A Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Lịch tổ chức kỳ thi
Ngày Buổi Bài thi/

Môn thi

Thời gian làm bài Giờ phát đề thi cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài
16/7/2022 CHIỀU – 14 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi.

– 15 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.

17/7/2022 SÁNG – 7giờ 00: Thí sinh có mặt tại phòng thi
Trắc nghiệm 90 phút 07 giờ 25 07 giờ 30
Toán 90 phút 09 giờ 30 09 giờ 35
CHIỀU Dự phòng

 

3.1. Đăng ký dự thi theo quy định của Bộ Công an. Thí sinh phải chịu trách nhiệm và đảm bảo tính chính xác về thông tin trong hồ sơ đăng ký dự thi.Trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi(Trích dẫn quy định tại Điều 28 trong Quy chế tổ chức kỳ thi đánh giá Bộ Công an)

3.1. Có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định ghi trong Giấy báo dự thi để làm thủ tục dự thi.

a) Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và nhận Thẻ dự thi (nếu Giấy báo dự thi không kiêm thẻ dự thi); nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng, khu vực ưu tiên, khối thi, trường và ngành học,…  thí sinh phải báo cáo cán bộ coi thi để điều chỉnh ngay. Trường hợp bị mất Thẻ dự thi hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo cáo và làm cam đoan để Trưởng điểm thi xem xét, xử lý;

c) Nhận phòng thi và nghe phổ biến quy chế dự thi.

3.3. Mỗi buổi thi, có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

3.4. Phải tuân thủ các quy định sau đây trong phòng thi:

a) Trình Thẻ dự thi cho cán bộ coi thi;

b) Ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình;

c) Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của thí sinh vào đề thi, giấy thi, Phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp;

d) Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in; nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 05 phút tính từ thời điểm phát đề thi;

đ) Không được trao đổi, chép bài của người khác, sử dụng tài liệu trái phép để làm bài thi hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận, làm mất trật tự phòng thi; nếu muốn có ý kiến phải giơ tay để báo cáo cán bộ coi thi, sau khi được phép, thí sinh đứng trình bày công khai với cán bộ coi thi ý kiến của mình;

e) Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không được viết bằng bút chì, trừ tô các ô trên Phiếu trả lời trắc nghiệm và vẽ hình tròn bằng com pa có dùng bút chì; chỉ được viết bằng một màu mực (không được dùng mực màu đỏ);

g) Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay;

h) Bảo quản nguyên vẹn, không để người khác lợi dụng bài thi của mình; phải báo cáo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý các trường hợp bài thi của mình bị người khác lợi dụng hoặc cố ý can thiệp;

i) Nộp bài theo hướng dẫn của cán bộ coi thi, thí sinh nộp đề thi, giấy nháp, phiếu trả lời trắc nghiệm (đối với thi trắc nghiệm), tờ giấy thi (đối với thi tự luận), phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào Phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), Phiếu trả lời trắc nghiệm (đối với bài thi trắc nghiệm), đề thi và giấy nháp;

k) Không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian thi trắc nghiệm; đối với thi tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của phần thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi;

l) Trong trường hợp cần thiết, chỉ được ra khỏi phòng thi khi được phép của cán bộ coi thi và phải chịu sự giám sát của cán bộ giám sát; việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của cán bộ bảo vệ cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do Trưởng điểm thi quyết định;

3.5. Khi dự thi các bài thi trắc nghiệm, ngoài các quy định tại mục 3.4, thí sinh phải tuân thủ các quy định dưới đây:

a) Phải làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định của Bộ Công an; chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời; trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ, rồi tô ô mà mình lựa chọn;

b) Điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên Phiếu trả lời trắc nghiệm, đối với số báo danh phải ghi đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi;

c) Khi nhận đề thi phải để đề thi dưới tờ Phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung đề thi khi cán bộ coi thi chưa cho phép;

d) Phải kiểm tra đề thi để bảo đảm có đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi;

đ) Không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài; khi hết giờ làm bài, thí sinh đặt phiếu trả lời trắc nghiệm lên trên đề thi và chờ nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp theo hướng dẫn của cán bộ coi thi; khi cán bộ coi thi gọi đến lượt mình nộp bài, thí sinh mang Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp nộp cho cán bộ coi thi và ký tên vào hai Phiếu thu bài thi;

e) Trường hợp, thí sinh thi trắc nghiệm và tự luận trong cùng một buổi thi, sau khi nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp của phần thi trắc nghiệm, thí sinh được nghỉ tại chỗ 15 phút để chuẩn bị dự thi phần tự luận. Thời gian này, thí sinh được phép rời phòng thi khi được sự đồng ý của cán bộ coi thi mà không có cán bộ giám sát đi cùng và không được ra khỏi khu vực tổ chức thi. Trường hợp thí sinh không có nguyện vọng dự phần tự luận, thí sinh báo cho cán bộ coi thi và ra về.

3.6. Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi và những người có trách nhiệm tại điểm thi.

  1. Các vật dụng được mang vào phòng thi:

– Giấy tờ cá nhân: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân; Giấy báo dự thi;

– Dụng cụ: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính.

– Máy tính: Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ (theo danh mục trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo) được phép mang vào phòng thi gồm:

+ Casio FX-500 MS, FX-570 MS, FX-570ES Plus, FX-570VN Plus, FZ-570VN Plus, FX-580VN X, FX-880BTG;

+ VinaCal 500MS, 570ES Plus, 570ES Plus II, 570EX Plus, 680EX Plus;

+ Catel NT CAVIET NT-570ES Plus II, NT-570ES Plus, NT-500MS, NT-570VN Plus, NT-580EX, NT-570NS, NT-690VE X;

+ Thiên Long FX590VN Flexio, FX680VN Flexio;

+ Deli W1710, WD991ES;

+ Eras E370, E371, E372, E379, E380

+ Vinaplus FX-580VNX PLUS II, FX-580 X, FX-580VN PLUS, FX-570VN PLUS, FX-570MS…

Ngoài các máy tính trên, các máy tính bỏ túi đáp ứng quy định của quy chế thi tốt nghiệp THPT cũng được phép mang vào phòng thi.

  1. Lưu ý về vật dụng không được mang vào phòng thi:

Giấy than, bút xoá, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; các loại máy ghi âm, ghi hình; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

  1. Về trang phục thí sinh khi đến làm thủ tục và dự thi

– Các thí sinh mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, không mặc các loại áo khoác khi vào phòng thi.

– Đối với các thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ, cán bộ Công an mặc thường phục khi tham gia kỳ thi

  1. Hoạt động tiếp sức mùa thi

Trong thời gian trước và trong khi diễn ra kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, Đoàn Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân có bố trí đoàn viên thanh niên trong hoạt động tiếp sức mùa thi tại Trường Đại học PCCC, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. Cụ thể bao gồm các hoạt động: Hướng dẫn địa điểm thi, phòng thi, thời gian, thủ tục dự thi; hỗ trợ giữ vật dụng, tư trang của thí sinh; điều tiết giao thông; hỗ trợ đăng ký chỗ ở cho thí sinh và người nhà thí sinh…

Khi cần liên hệ về tiếp sức mùa thi, phụ huynh, thí sinh có thể liên hệ:

– Các thí sinh phía Bắc: Đại úy Lê Ngọc Hưng – Phó Bí thư Ban Chấp hành Đoàn trường qua số điện thoại: 0913322989

– Các thí sinh phía Nam: Thượng úy Trần Công Thuận – Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đoàn trường qua số điện thoại: 0961.013.538.

  1. Trường Đại học PCCC có thể bố trí chỗ ở cho các thí sinh và phụ huynh trong thời gian tham dự kỳ thi. Thí sinh, phụ huynh đến trường để đăng ký ở tại ký túc xá nhà trường.

Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng nâng cao

 

Mất bằng tốt nghiệp THPT có được dự thi ĐH?
THÔNG BÁO: Tuyển sinh bằng đại học thứ 2 ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2018
Thông báo tuyển sinh lớp văn bằng 2 ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2019