THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển Phương thức 1 đại học chính quy tuyển mới năm 2022

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Căn cứ Hướng dẫn số 07/HD-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Bộ Công an về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2022; Căn cứ Công văn số 2035/X02-P2 ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Cục Đào tạo về việc phê duyệt kết quả xét tuyển theo Phương thức 1 của T06 năm 2022.

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo như sau:

Tiêu chí xét trúng tuyển đối với Phương thức 1 (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT):

– Khu vực tuyển sinh: Phía Bắc

– Tiêu chí xét tuyển (Tính theo thí sinh cuối cùng thuộc diện trúng tuyển):

Đối với nam: Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đề nghị thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển liên hệ với Công an đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển để thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo thời gian quy định.

 

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy trân trọng thông báo!

THÔNG BÁO: Viết bài đăng Hội thảo Khoa học Quốc tế có phản biện
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SỸ LỚP CAO HỌC 9
THÔNG BÁO: Điểm trúng tuyển hệ Trung cấp chính quy năm 2017