Hội nghị Học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị (Khóa XIII)

Ngày 09/8/2022, Đảng ủy Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 12) và Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 118).

 

Đồng chí Thiếu tướng, PGS,TS Lê Quang Bốn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị và trực tiếp quán triệt Nghị quyết 12 và Kế hoạch 118. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

 

Phát biểu khai mạc đồng thời trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết 12 và Kế hoạch 118, đồng chí Thiếu tướng PGS, TS Lê Quang Bốn nhấn mạnh: Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị là nghị quyết đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với lực lượng CAND; là cơ sở để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở thống nhất về nhận thức và hành động, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp gắn với những lộ trình cụ thể, để xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở Nghị quyết 12, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch 118, trong đó đã xác định những nội dung, nhiệm vụ lớn để các cấp ủy đảng trong CAND và Công an các đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực hiện..

 

Để các đại biểu hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết 12 và Kế hoạch 118, đồng chí Thiếu tướng, PGS,TS Lê Quang Bốn đã truyền đạt và đề cập đến nội dung chủ yếu, quan trọng bao gồm: Vì sao Bộ Chính trị phải bàn và ra nghị quyết về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới? Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết 12 và Kế hoạch 118; làm thế nào để thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 12 và Kế hoạch 118 đã đề ra.

 

Đồng chí Thiếu tướng PGS, TS Lê Quang Bốn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC quán triệt Nghị quyết 12 và Kế hoạch 118).

 

Để thực hiện Nghị quyết 12 và Kế hoạch 118 trong nhà trường, đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Lê Quang Bốn yêu cầu Phòng Chính trị chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, triển khai các kế hoạch, phần việc cho phù hợp. Trước mắt tập trung hoàn thành Tờ trình xin chủ trương Đề án đổi tên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thành Trường Đại học Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đề án Phát triển nhà trường đến năm 2030. Yêu cầu, toàn thể cán bộ, đảng viên cần tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 118 của Đảng ủy Công an Trung ương; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện. Tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của toàn Đảng bộ nhà trường trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao./.

 

Khắc Lịch (Phòng Hành chính tổng hợp)

Diễn tập phương án Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Phụ nữ Trường Đại học PCCC: Tổ chức hoạt động chính trị về nguồn
Lễ gắn biển công trình “Nhà ăn học viên phục vụ kiểu mẫu” tại cơ sở 2 Lương Sơn, Hòa Bình