Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Ngày 23/8/2022, Trường Đại học PCCC tổ chức Hội thảo đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các khu đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội” do Đại tá, TS Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ nhiệm đề tài.

 

 Đồng chí Đại tá, TS Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, chủ trì Hội thảo.

 

Thành phần tham dự hội thảo gồm đồng chí Đại tá, TS Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, Chủ trì Hội thảo; đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC; các đồng chí lãnh đạo đại diện cho Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học; các nhà khoa học có chuyên môn sâu về lĩnh vực nghiên cứu.

Tại buổi Hội thảo, đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt về tính cấp thiết, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu và nội dung chính của đề tài. Thực hiện đường lối phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Thủ đô Hà Nội đang ngày càng phát triển theo hướng thông minh, hiện đại; trong đó xuất hiện ngày càng nhiều khu đô thị với đa dạng các loại hình dịch vụ: khu đô thị phức hợp, khu đô thị sinh thái, khu đô thị vệ tinh, khu đô thị thông minh… Cùng với sự gia tăng dân số, các phương tiện giao thông, các hoạt động, sản xuất kinh doanh dịch vụ tại các khu đô thị ngày càng phát triển, các nguyên, nhiên liệu, chất dễ cháy được sử dụng ngày càng đa dạng dẫn đến tình hình cháy, nổ trong thời gian qua cũng diến biến phức tạp; để lại thiệt hại lớn về tài sản và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Nhận thức được vai trò ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PCCC đối với các khu đô thị, trong thời gian vừa qua đã có nhiều các Chỉ thị, kế hoạch, chương trình về tăng cường công tác bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn thành phố được ban hành; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kiến thức về PCCC cho người dân sống và làm việc tại các khu đô thị, gắn phong trào toàn dân tham gia PCCC với phong trào xây dựng khu dân cư, khu đô thị an toàn PCCC, nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC tại các khu đô thị. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác PCCC đối với các khu đô thị chưa đồng bộ, đảm bảo các quy định của pháp luật về PCCC; việc thực hiện công tác PCCC đối với khu đô thị chưa thực sự hiệu quả; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện về PCCC chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển các khu đô thị trên địa bàn thành phố; quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH với các lực lượng khác chưa đem lại hiệu quả; chưa có những văn bản quy định, điều chỉnh những vấn đề liên quan đến công tác PCCC đối với các khu đô thị… Vấn đề quy hoạch hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác PCCC tại các khu đô thị và việc duy trì các yêu cầu, điều kiện an toàn về PCCC trong quá trình khai thác, sử dụng tại các khu đô thị chưa đem lại hiệu quả. Đồng thời, có thể khẳng định, các khu đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tình hình cháy, nổ sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ “Công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các khu đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội” sẽ đánh giá một cách toàn diện về lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp có tính hệ thống, khoa học và logic, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC đối với các khu đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Đại tá, TS Phạm Văn Năm cùng các nhà khoa học đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả và ý nghĩa thiết thực trong thực tiễn công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các khu đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Đồng thời, đề nghị nhóm tác giả tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng để đề tài kịp thời hoàn thiện và nghiệm thu theo quy định./.

Thu Thủy (Phòng Hành chính tổng hợp)

 

 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở sản xuất bao bì giấy trên địa bàn thành phố Cần Thơ
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang