THÔNG BÁO: Danh sách đề cử “Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 – 2022” và “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022”

 

Thực hiện Công văn số 2623/X02-P3 ngày 18/8/2022 của Cục Đào tạo – Bộ Công an về việc bình chọn nhà giáo tiêu biểu năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 – 2022. Qua rà soát thành tích đạt được của các cá nhân là cán bộ, giảng viên (nguyên là cán bộ, giảng viên) nhà trường và đối chiếu tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 4996/QĐ-BGDĐT-TKKT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm”, Công văn số 3816/BGDĐT-TKKT ngày 11/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bình chọn nhà giáo tiêu biểu của năm 2022 và đề cử cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 – 2022. Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trường Đại học PCCC đề xuất danh sách đề cử như sau:

* Danh sách đề cử “Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 – 2022”:

  1. Đồng chí Thiếu tướng, PGS. TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng;
  2. Đồng chí Đại tá, ThS Đinh Thúy Lan – Nguyên Trưởng Khoa Khoa học cơ bản và Ngoại ngữ.

* Danh sách đề cử “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022”:

  1. Đồng chí Thượng tá, TS Vũ Văn Thủy – Trưởng khoa Cứu nạn, cứu hộ.

Ấn định danh sách đề cử gồm: 02 đồng chí đề cử “Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục xuất sắc, tiêu biểu giai đoạn 1982 – 2022”, 01 đồng chí đề cử “Nhà giáo tiêu biểu của năm 2022”./.

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THi ĐUA KHEN THƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH TRỊ

Thượng tá Bùi Danh Tuấn

(Đã ký)

 

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa TC24 Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học năm học 2020 – 2021
Kế hoạch Hội thi “Tìm hiểu Luật Hành Chính và Luật Quốc Tế”
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC hệ vừa làm vừa học năm 2019