Hội nghị kiểm điểm, nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu năm học 2021 – 2022

Thực hiện theo Hướng dẫn số 23/HD-BCA của Bộ Công an, ngày 26/8/2022, Đảng bộ Trường Đại học PCCC tổ chức Hội nghị kiểm điểm, nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu năm học 2021 – 2022. Thiếu tướng, PGS, TS Lê Quang Bốn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

 

Thiếu tướng, PGS, TS Lê Quang Bốn – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị kiểm điểm, nhận xét, đánh giá và xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu năm học 2021 – 2022 nhằm đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Giám hiệu, từ đó chỉ ra những nguyên nhân, đề ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

 

Đại tá, TS Phạm Văn Năm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ năm học 2021 – 2022

 

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá, TS Phạm Văn Năm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ năm học 2021 – 2022, trong đó đánh giá khái quát những ưu điểm, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác năm học 2021 – 2022; chỉ ra những nguyên nhân, đề ra biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã trình bày bản tự kiểm điểm cá nhân trong các mặt công tác.

 

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy báo cáo tự kiểm điểm cá nhân tại Hội nghị.

 

Cũng tại Hội nghị, nhiều đồng chí đảng viên đã đóng góp ý kiến vào báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ và từng đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường. Đánh giá khái quát các ý kiến góp ý, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu dự Hội nghị để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trong năm học 2022 – 2023.

 

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

 

Sau nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể Ban Thường vụ, cá nhân các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội nghị đã thực hiện lấy ý kiến về mức xếp loại cán bộ đối với các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường.

 

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy tham gia bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội nghị.

PV

 

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân
Lễ Bế giảng Khóa 7 Thạc sĩ chuyên ngành PCCC&CNCH
Trường Đại học PCCC phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2020), 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2020)”