Trường Đại học PCCC phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia góp ý xây dựng Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Thực hiện Công văn số 2246/C07-P3 ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH về việc phối hợp thực hiện xây dựng Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toàn án nhân dân tối cao (TANDTC); ngày 29/8/2022, Trường Đại học PCCC đã phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức họp tham gia góp ý kiến, trao đổi với nội dung Dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 311, Điều 312 và Điều 313 của Bộ luật Hình sự.

 

Toàn cảnh buổi họp.

 

Thành phần tham gia cuộc họp gồm Đại diện lãnh đạo Phòng phụ trách công tác pháp chế của Cục Cục Cảnh sát PCCC&CNCH; Phòng Pháp luật hình sự, Vụ Pháp chế quản lý khoa học TANDTC. Về phía nhà trường, có diện lãnh đạo Khoa Luật, các đơn vị chức năng, có liên quan đến nội dung của Nghị quyết.

 

Dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 311, Điều 312 và Điều 313 của Bộ luật Hình sự được Hội đồng thẩm phán TANDTC xây dựng nhằm hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 311, Điều 312 và Điều 313 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 về sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy; vi phạm quy định về quản lý chất cháy; vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

 

Dự thảo nghị quyết này gồm 8 điều, Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, Điều 2: Về một số từ ngữ, Điều 3: Một số tình tiết định tội, Điều 4: Một số tình tiết định khung hình phạt, Điều 5: Truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 4 Điều 313 của Bộ luật Hình sự, Điều 6: Truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp cụ thể, Điều 7: Xử lý vật chứng là chất cháy, Điều 8: Hiệu lực thi hành.

 

Tại buổi họp, các chuyên gia đã thảo luận, trao đổi về nội dung dự thảo lần 3 của Nghị quyết, trong đó nhất trí cao về sự cần thiết ban hành Nghị quyết và quy định cụ thể các hành vi vi phạm về quản lý, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, chất độc và vi phạm quy định về PCCC để phục vụ công tác điều tra, xét xử. Vụ Pháp chế quản lý khoa học TANDTC sẽ tiếp thu các ý kiến xây dựng Nghị quyết và hoàn thiện để báo cáo Hội đồng Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao thông qua Nghị quyết và triển khai trong thực tiễn./.

Đức Anh (Khoa Luật)

Quảng Bình: Phá chuyên án tàng trữ, vận chuyển, mua bán gần 1 tấn thuốc nổ
Công tác PCCC đối với rạp chiếu phim
Giải thoát hơn 20 người mắc kẹt vụ va chạm với xe chở Bác sĩ chống dịch giữa trung tâm Quận 1, TP Hồ Chí Minh