Nam Định: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PCCC&CNCH

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời nhiều vụ cháy, nổ, sự cố tai nạn xảy ra trên địa bàn tỉnh Nam Định, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy hội nhập quốc tế.

Đại hội XIII xác định: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Điểm mới của Đại hội XIII không chỉ nâng cao “năng lực lãnh đạo” mà còn cả “năng lực cầm quyền”, không chỉ “xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, mà cả “hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.”

Thời gian qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định, công tác PCCC&CNCH đạt được kết quả quan trọng. Nhiều nghị quyết, chương trình, chỉ thị, văn bản chỉ đạo về công tác PCCC&CNCH của tỉnh đưa ban hành. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH được đẩy mạnh, góp phần tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội; kịp thời phát hiện, loại trừ nguy cơ cháy, nổ, sự cố tai nạn. Cụ thể như kế hoạch số 01/KH-UBND, ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH năm 2022; Công văn số 1056/UBND-VP8, ngày 16/12/2021 về chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tuyên truyền, kiểm tra PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh…

 

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thực tập phương án lớn tại trụ sở Công an tỉnh Nam Định.

 

Có thể thấy rằng, công tác PCCC được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm chiến lược góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Với đặc điểm là địa bàn đông dân cư khi có tới 2.150 triệu dân (2022), sở hữu nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp lớn với quy mô nền kinh tế đạt mức trung bình cao so với cả nước. Chính vì vậy, Nam Định là địa bàn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ tại các khu dân cư, khu công nghiệp tập trung đông người.

Với phương châm phòng hơn chống, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2022 Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nam Định đã làm tốt công tác tham mưu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Giám đốc Công an tỉnh ban hành 17 văn bản nhằm chấn chỉnh về công tác PCCC; xây dựng 05 phóng sự về PCCC&CNCH.

Phòng cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nam Định thường xuyên đăng tin, bài viết tuyên truyền, phản ánh về tình hình cháy, nổ, tai nạn, sự cố trên địa bàn tỉnh; công tác bảo đảm an toàn PCCC trong mùa lễ, hội, nắng nóng, hành khô; đối với nơi tập trung đông người, nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất, an toàn PCCC trong sử dụng điện; tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC; thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC&CNCH trên môi trường điện tử (mức độ 3, mức độ 4)… Tổ chức 68 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 3094 người, 01 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho 30 người, 05 lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH cho 301 người là đội viên Đội PCCC cơ sở, nhân viên, công nhân thuộc các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ trên địa bàn tỉnh.

Bằng tinh thần đoàn kết, sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn góp phần giảm thiểu số vụ cháy, nổ cũng như thiệt hại do cháy, nổ gây ra. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ cháy, nổ: giảm 06 vụ; thiệt hại về người: giảm 02 người bị thương; thiệt hại về tài sản giảm 124,5 triệu đồng. Số vụ CNCH: giảm 02 lượt CNCH. So sánh với cùng kỳ năm 2021: Số vụ cháy, nổ: tăng 02 vụ; thiệt hại về tài sản giảm 10 triệu đồng. Số vụ CNCH: giảm 01 lượt CNCH…

Như vậy số vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố và thiệt hại có chiều hướng giảm mạnh trong thời gian gần đây. Điều này là minh chứng cho sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, tập thể cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu công tác đã đề ra.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Thượng tá Vũ Quyết Chiến – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH cho biết: “Nam Định là địa bàn đông dân cư, phát triển mạnh về công nghiệp dịch vụ, do đó công tác PCCC là một nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo. Do đó lãnh đạo đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng sự, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.”

Thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị sẽ tiếp tục chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền công tác PCCC&CNCH; tăng cường các giải pháp kiểm tra, giám sát công tác PCCC&CNCH, kịp thời phát hiện, xử lý, hướng dẫn khắc phục vi phạm; Siết chặt công tác thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC; đơn giản hóa các thủ tục hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ vào PCCC&CNCH; xây dựng các kế hoạch hướng dẫn người dân nâng cao ý thức PCCC; thường xuyên tổ chức diễn tập PCCC&CNCH, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn PCCC là một trong những việc làm thiết thực, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập quốc tế, hoàn thành “Đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước”./.

Nguyễn Quang Phúc

(Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Nam Định)

 

 

Hưng Yên: Cháy lớn tại Hưng Yên, các tỉnh chi viện xe chữa cháy
Tiếp tục tổ chức triển khai hiệu quả Đề án 06, thúc đẩy hoàn thiện các Nghị định liên quan đến giao dịch điện tử
Bình Định: Cụ ông bị tai biến chết thảm trong đám cháy