Khoa Tự động và phương tiện PCCC&CNCH triển khai công tác năm học 2022 – 2023

Ngày 07/09/2022, Khoa tự động và phương tiện PCCC&CNCH đã tổ chức họp triển khai công tác năm học 2022 – 2023. Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng nhà trường – phụ trách đơn vị.

 

 

Đồng chí Thượng tá, TS Đặng Như Định – Trưởng khoa thay mặt đơn vị báo cáo chương trình, kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023, trong đó tập trung vào 06 nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ giáo viên trong đơn vị. (2) Tiếp tục bám sát thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Nhà nước và hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở đã được phê duyệt. (3) Rà soát và xây dựng chương trình đào tạo bậc đại học, trung cấp, củng cố, hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học. (4) Đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ những người yêu phương tiện. (5) Tăng cường vai trò lãnh đạo của ban lãnh đạo khoa trong đôn đốc, kiểm tra và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. (6) Đẩy mạnh công tác thi đua, tiếp túc phát huy những thành tích đã đạt được.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải biểu dương các thành tích mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ đạo đơn vị phát huy năng lực, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm để thực hiện các nội dung sau: (1) Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH các địa phương bằng việc tham gia xây dựng, góp ý các quy chuẩn, tiêu chuẩn về hệ thống kỹ thuật PCCC&CNCH, tham gia công tác tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Thành phố Hà Nội thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp sở; (2) Thường xuyên ra soát, cập nhật, bổ sung giáo trình, giáo án, tài liệu phục vụ giảng dạy cho các hệ, bậc học; (3) Xây dựng các kế hoạch để thực hiện định kỳ công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện mà đơn vị phụ trách nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác giảng dạy cũng như tập huấn, diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng chí Trưởng khoa đã nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Hiệu trưởng và hứa sẽ cùng tập thể khoa cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Hồng Hải (Khoa Tự động và phương tiện PCCC&CNCH)

 

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ học tập Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC tham gia chữa cháy tại khu vực vườn tràm thuộc Trường Giáo dưỡng số 4
Bộ Công an làm việc với JICA về Dự án đầu tư cho công tác PCCC
Trường Đại học PCCC phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia góp ý xây dựng Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao