Khoa Lý luận chính trị và KHXHNV triển khai chương trình công tác năm học 2022 – 2023

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm học 2022 – 2023, ngày 16/9/2022, Khoa Lý luận chính trị và KHXHNV tổ chức triển khai công tác năm học 2022 – 2023. Đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải – Phó Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp.


Mở đầu cuộc họp đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải quán triệt mục tiêu, yêu cầu của cuộc họp triển khai nhiệm vụ năm học. Thay mặt lãnh đạo đơn vị đồng chí Trung tá, TS Hoàng Ngọc Thắng – Trưởng khoa đã trình bày chương trình công tác năm học 2022 – 2023 với các nội dung: chỉ ra những điều kiện thuận lợi, cũng như những khó khăn trong năm học mới. Trong đó, nêu rõ những nhiệm vụ quan trọng của năm học 2022 – 2023 đó là: Thứ nhất, triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy các khóa theo kế hoạch được nhà trường phân công; thứ hai, hoàn thành việc biên soạn hồ sơ giáo án các môn học do khoa đảm nhiệm theo mẫu giáo án mới; thứ ba, triển khai thực hiện, chuẩn bị tốt cho công tác hội giảng dạy giỏi cấp Khoa, cấp trường theo đúng kế hoạch đã đăng ký; thứ tư, thực hiện có hiệu quả công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, sáng kiến cải tiến đảm bảo về tiến độ thời gian và chất lượng; thứ năm, động viên, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 02 đồng chí hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đăng ký chiến sĩ thi đua cơ sở và 02 đồng chí đăng ký học nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, khắc phục những khó khăn hoàn thành mọi nhiệm vụ được nhà trường giao phó.

 

Tại buổi họp triển khai nhiệm vụ công tác năm học các ý kiến của các đồng chí trong đơn vị đồng thuận, nhất trí với nội dung chương trình công tác năm học đã được thông qua. Kết luận, phát biểu chỉ đạo đồng chí Đại tá, TS Lê Quang Hải đã nhấn mạnh một số nội dung để triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm học 2022 – 2023 đó là: cấp ủy lãnh đạo đơn vị cần tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra quá trình thực hiện các nhiệm vụ trong năm học đã đề ra trong chương trình công tác năm học; bổ sung kế hoạch hướng dẫn, tổ chức hoạt động thực tế chính trị – xã hội vào trong chương trình công tác năm học; nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi Olimpic các môn lý luận chính trị hoặc hội thảo khoa học cấp trường; tăng cường nâng cao về chất lượng và số lượng các bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí có chỉ số ISSN; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng lãnh đạo trong đơn vị và mỗi cán bộ, giảng viên trong đơn vị./.

Đăng Thành – Phương Ngân (Khoa LLCT&KHXHNV)

 

Tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH khu vực phía Nam
Tập huấn thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy khu công nghiệp khu vực miền Bắc
Thành lập Phòng Cảnh sát PCCC số 9 thuộc Cảnh sát PCCC Hải Phòng