THÔNG BÁO: Tiếp tục tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ trong ngành Công an hình thức vừa làm vừa học năm học 2022 – 2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 – 2023, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo gia hạn thời gian, tiếp tục nhận hồ sơ tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ trong ngành Công an hình thức vừa làm vừa học năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:

1. Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên

– Chỉ tiêu: 40 chỉ tiêu đào tạo cho Công an các đơn vị, địa phương trên cả nước.

– Địa điểm đào tạo: Cơ sở 1, Trường Đại học PCCC.

– Môn thi tuyển: Toán và Hóa học.

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: 20/10/2022

– Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 11/2022.

2. Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC

a. Tuyển sinh tại Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 35 học viên đào tạo cho Công an các đơn vị, địa phương Phía Bắc (các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra).

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC.

– Môn thi tuyển: Toán, Cơ sở ngành PCCC và Chuyên ngành PCCC.

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: 30/10/2022

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 12/2022

b. Tuyển sinh tại Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 35 học viên đào tạo cho Công an các đơn vị, địa phương Phía Nam (các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào).

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 3 Trường Đại học PCCC.

– Môn thi tuyển: Toán, Cơ sở ngành PCCC và Chuyên ngành PCCC.

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: 30/10/2022.

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 12/2022.

3. Tuyển sinh đại học PCCC hệ VLVH

a. Tuyển sinh tại Cơ sở 1 Trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 30 học viên, đào tạo cho cán bộ Công an các đơn vị, địa phương phía Bắc (các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra).

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 1, Trường Đại học PCCC

– Môn thi tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học.

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: 05/11/2022.

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 12/2022.

b. Tuyển sinh tại Cơ sở 3 trường Đại học PCCC

– Chỉ tiêu: 30 học viên, đào tạo cho cán bộ Công an các đơn vị, địa phương phía Nam (các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào).

– Địa điểm mở lớp: Cơ sở 3, trường Đại học PCCC

– Môn thi tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học.

– Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất: 05/11/2022.

– Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Tháng 12/2022.

  1. Điều kiện, đối tượng, hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thực hiện theo Thông tư 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; Hướng dẫn số 07/HD-BCA ngày 04/4/2022 của Bộ Công an về tuyển sinh trong Công an nhân dân năm 2022; Kế hoạch số 695/KH-T06-P3 ngày 09/6/2022 của Trường Đại học PCCC về tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ trong ngành Công an hình thức vừa làm vừa học năm học 2022 – 2023.

Đối với việc xác định địa bàn cán bộ Công an công tác, thực hiện theo Công văn số 2809/X02-P2 ngày 05/9/2022 về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh CAND năm 2022 của Cục Đào tạo, cụ thể: “Xác định địa bàn cán bộ Công an công tác là địa bàn, nơi đơn vị của cán bộ Công an đóng quân hoặc nơi cán bộ Công an được bố trí, tăng cường công tác (theo văn bản phân công, bố trí của cấp có thẩm quyền còn hiệu lực) tại xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thuộc danh mục của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ”.

Trường Đại học PCCC kính đề nghị Công an các đơn vị, địa phương xem xét, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đảm bảo về đối tượng, điều kiện dự tuyển được đăng ký dự thi tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ vừa làm vừa học năm học 2022-2023 để nâng cao trình độ nghiệp vụ, phục vụ công tác.

Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao để được hướng dẫn, giải đáp.

Điện thoại liên hệ: 0243.854.2021

Địa chỉ website: daihocpccc.bocongan.gov.vn

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC

 

THÔNG BÁO: Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy ngoài ngành Công an năm 2022
Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2020
Mất bằng tốt nghiệp THPT có được dự thi ĐH?