Giảng viên Khoa Phòng cháy bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Sáng 25/10/2022, tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh (NCS) Lương Anh Tuấn – chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí; mã số: 9.52.01.03.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên do PGS, TS Nguyễn Văn Quân làm Chủ tịch Hội đồng. Tên đề tài luận án “Nghiên cứu động lực học của xe máy chữa cháy cho các khu phố cổ trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS, TS Dương Văn Tài và TS Hoàng Sơn.

Sau khi nghe Nghiên cứu sinh (NCS) Lương Anh Tuấn trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá luận án. Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của luận án. Các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và nội dung của luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; mã số: 9.52.01.03, với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS, TS Nguyễn Văn Quân – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó luận án đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của luận án cho khoa học và thực tiễn.

Nghiên cứu sinh Lương Anh Tuấn bảo vệ Luận án Tiến sĩ tại Hội đồng.

 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án:

Về khoa học: Kết quả nghiên cứu của luận án đã xây dựng được cơ sở khoa học để tính toán các thông số động lực học của xe máy chữa cháy, đồng thời khảo sát phương trình động lực học chuyển động thẳng của xe máy chữa cháy, kết quả khảo sát là cơ sở khoa học để tính toán xác định giá trị hợp lý thông số hình học và kết cấu của hệ thống công tác lắp trên xe máy chữa cháy. Từ kết quả nghiên cứu về lý thuyết và thực nghiệm có thể làm tài liệu khoa học cho tính toán thiết kế, hoàn thiện xe máy chữa cháy.

Về thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận án đã được ứng dụng vào thực tiễn để thiết kế chế tạo mẫu xe máy chữa cháy mới. Xe máy chữa cháy sau khi chế tạo theo thông số tính toán tối ưu đã khắc phục được một số tồn tại hạn chế đó là: xe ổn định khi quay vòng chuyển hướng, rẽ trái, rẽ phải, xe không bị tách bánh trước khi khởi hành, khi qua bề mặt đường mấp mô.

Kết thúc Lễ bảo vệ, luận án của NCS Lương Anh Tuấn đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Lương Anh Tuấn xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí cho NCS Lương Anh Tuấn.

 

Đồng nghiệp chúc mừng tân Tiến sĩ Lương Anh Tuấn.

 

Huy Quang (Khoa Phòng cháy)

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ trong hang hầm, giếng sâu
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở đối với cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Lời tựa về đề tài “Giải pháp tích hợp đào tạo một số kĩ năng mềm trong giảng dạy nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra trình độ đại học Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn”.