Trường Đại học PCCC tổ chức nhập học cho học viên khóa K47 – hệ Trung cấp PCCC&CNCH

Ngày 04/11/2022, Trường Đại học PCCC tổ chức nhập học cho học viên Khóa K47 – Hệ Trung cấp PCCC&CNCH.

 

 

Khóa K47 có  290 học viên trúng tuyển hệ Trung cấp PCCC&CNCH, trong đó có 289 học viên nam, học viên 1 nữ. Sau khi nhập học, học viên sẽ tham gia chương trình hoạt động đầu khóa gồm: khám sức khỏe, giới thiệu mục tiêu nội dung, chương trình, kế hoạch học tập khóa học; phổ biến quy chế đào tạo và các quy định của nhà trường về công tác đào tạo, thi, kiểm tra, chuẩn đầu ra, phổ biến quy chế quản lý giáo dục học viên, quy định về phân loại, đánh giá rèn luyện, học điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, nghi lễ CAND, nội quy và truyền thống nhà trường,… .

 

Việc tổ chức nhập học và triển khai các hoạt động đầu khóa cho học viên nhằm hiểu rõ hơn về nhà trường, nắm rõ các quy định của nhà trường và của Bộ Công an, từ đó xác định rõ lập trường tư tưởng và thực hiện tốt các nhiệm vụ học tập, rèn luyện tại nhà trường.

Tạ Hiền (Trung tâm Lưu trữ và Thư viện) – Minh Hồng (Phòng Hậu cần)

 

 

“Cần phát huy tình yêu ngành, yêu nghề, không ngừng nâng cao nghiệp vụ để không phụ sự tin yêu của nhân dân”
Học viên Trường Đại học PCCC đạt Giải A Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc” năm 2022
Tổ chức giải bóng đá sinh viên kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.