Hội nghị đánh giá kết quả phong trào thi đua năm học 2021 – 2022 của Cụm thi đua khối Khoa, Khoa nghiệp vụ

Ngày 16/11/2019, Trường Đại học PCCC đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phong trào thi đua năm học 2021 – 2022 và Ký kết giao ước thi đua năm học 2022 – 2023 của Cụm thi đua khối Khoa, Khoa nghiệp vụ.

 

Hội nghị đánh giá kết quả phong trào thi đua năm học 2021 – 2022 của Cụm thi đua khối Khoa, Khoa nghiệp vụ.

 

Tại Hội nghị, Thượng tá Đặng Như Định – Trưởng Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH của Trường Đại học PCCC, Cụm trưởng Cụm thi đua khối Khoa, Khoa nghiệp vụ năm học 2021 – 2022 đã báo cáo tóm tắt kết quả phong trào thi đua năm học 2021 – 2022. Theo đó, năm học 2021 – 2022, Cụm thi đua khối Khoa, Khoa nghiệp vụ đã tổ chức phổ biến Quyết định số 1353/QĐ-T06-P2 ngày 19/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, xây dựng kế hoạch và quy chế hoạt động của Cụm thi đua, trong đó đã phân công cụ thể vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị trong việc theo dõi, đôn đốc các nội dung công việc của Cụm thi đua; Tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, chấm điểm đánh giá kết quả thi đua và xếp hạng thi đua đối với từng đơn vị. Đồng thời, tổng hợp kết quả và trình thường trực hội đồng thi đua xem xét công nhận danh hiệu thi đua cho các đơn vị trong Cụm. Mặc dù năm học 2021 – 2022 là lần đầu tiên Trường Đại học PCCC tổ chức công tác thi đua theo Cụm đối với các đơn vị trong nhà trường, tuy còn một số hạn chế, nhưng các đơn vị trong Cụm luôn có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và tích cực đóng góp ý kiến, xây dựng Cụm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với những kết quả khả quan. Các cán bộ giảng viên của các Khoa cũng hết sức cố gắng khi vừa thực hiên chức trách, nhiệm vụ của người giảng viên (giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tham gia vào các hoạt động đào tạo khác) vừa kiêm nhiệm thêm công tác thi đua, khen thưởng mặc dù không có nghiệp vụ về công tác này. Kết quả, trong năm học vừa qua, Cụm thi đua khối Khoa, Khoa nghiệp vụ có 01 đơn vị đạt danh hiệu Cờ thi đua của Bộ là Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH; 03 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng là: Khoa Chữa cháy, Khoa Cứu nạn, cứu hộ, Khoa Nghiệp vụ cơ bản và 05 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng tiến hành thảo luận về Quyết định số 1353/QĐ-T06-P2 ngày 19/10/2021, đưa ra một số góp ý về các tiêu chí đánh giá và giải đáp các thắc mắc, rút kinh nghiệm cho năm học tới. Các đại biểu cũng trao đổi và thống nhất thang điểm, xếp loại thi đua đối với các đơn vị cơ sở, đồng thời Ký kết giao ước thi đua năm học 2022 – 2023.

Hoàng Việt

 

Tổ chức nhập học bổ sung khóa K36.
Hội thi cán bộ lớp giỏi khối học viên năm học 2014 – 2015 tại cơ sở 1
Công đoàn trường ĐHPCCC tổ chức tham quan, du lịch Khoang xanh – Suối tiên.