Thẩm định, nghiệm thu giáo trình: “Thuỷ lực và cấp nước chữa cháy” dùng cho đào tạo trình độ Đại học ngành Phòng cháy chữa cháy

Ngày 15/11/2022, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức thẩm định, nghiệm thu giáo trình: “Thuỷ lực và cấp nước chữa cháy” dùng cho đào tạo trình độ Đại học ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Giáo trình do Thượng tá, TS Lê Sinh Hồi chủ biên.

 

Đến dự và chủ trì buổi thẩm định nghiệm thu có đồng chí Thiếu tướng, PGS, TS Lê Quang Bốn – Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC và các thành viên là chuyên gia, các nhà khoa học. Tại cuộc họp, đồng chí chủ biên đã báo cáo tóm tắt nội dung của giáo trình, các nội dung đã điều chỉnh sau hội thảo ngày 16/6/2022, sau đó các thành viên tham dự đã đưa ra những ý kiến đóng góp cho nhóm tác giả về nội dung, hình thức, như các vấn đề chuyên sâu.

 

 

Với trên 230 trang bản thảo, giáo trình đã được biên soạn công phu, có hệ thống, dựa trên cơ sở 02 cuốn giáo trình đang giảng dạy tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy là “Thuỷ lực học đại cương” do tác giả Bùi Đình Thành, Tạ Chí Công biên soạn năm 2003 và giáo trình “Cung cấp nước chữa cháy” do tác giả Bùi Đình Thành, Ngô Văn Xiêm, Tạ Chí Công biên soạn năm 2004. Giáo trình có bố cục 08 chương được trình bày khoa học, nội dung đã cập nhật phù hợp chương trình chi tiết của học phần.

 

Trong buổi thẩm định, nghiệm thu các đồng chí trong Hội đồng thẩm định đều đánh giá cao chất lượng giáo trình, ghi nhận ban biên soạn đã tiếp thu và chỉnh sửa tốt các nội dung ý kiến trong buổi hội thảo góp ý trước. Để hoàn thiện hơn giáo trình, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, góp ý ban biên soạn cần rà soát, điều chỉnh một số nội dung để đảm bảo hành văn trong sáng, dễ hiểu, văn phong đảm bảo tính khoa học hơn.

 

Phát biểu kết luận buổi thẩm định, nghiệm thu Thiếu tướng, PGS, TS Lê Quang Bốn đã tóm tắt các ý kiến đóng góp, thống nhất một số nội dung cần chỉnh sửa. Tiếp thu ý kiến của đồng chí chủ trì và các nhà khoa học, nhóm biên soạn gửi lời cảm ơn các thành viên hội đồng đã có những nhận xét, góp ý cho bản thảo giáo trình. Ban biên soạn sẽ tiếp thu và chỉnh sửa để giáo trình có chất lượng nhất, nhanh chóng đưa giáo trình vào phục vụ công tác giảng dạy của nhà trường.

 

Nguyễn Dũng (Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PC,CC,CN,CH)

Thẩm định Sách chuyên khảo: “Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy và chữa cháy”
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Hội thảo “Một số vấn đề đặt ra trong áp dụng QCVN 06:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình”