Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Ngày 16/11/2022, Trường Đại học PCCC phối hợp với Cục Đào tạo – Bộ Công an tiếp tục tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo với chuyên đề: công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, giáo viên Trường Đại học PCCC.

 

Trung tá Nguyễn Đức Dũng – Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an trình bày các nội dung tập huấn.

 

Hội nghị đã nghe đồng chí Trung tá Nguyễn Đức Dũng – Phó Trưởng Phòng Bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia – Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an trình bày các nội dung liên quan đến công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng: phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, các Nghị định, Thông tư liên quan tới công tác bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan; tình hình lộ, mất bí mật nhà nước trên toàn quốc và trong các đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân; phương thức, thủ đoạn, hoạt động thu thập bí mật Nhà nước của các thế lực thù địch; các biện pháp phòng, ngừa, lộ, lọt bí mật nhà nước; nội dung cơ bản về bảo đảm an toàn an ninh mạng; những phương thức, thủ đoạn phổ biến mà tội phạm hay sử dụng. Bên cạnh đó, hội nghị cũng tiến hành thảo luận và giải đáp những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của đại diện các đơn vị, cá nhân trong việc triển khai, thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo an toàn an ninh mạng trong thời gian vừa qua.

Thông qua buổi tập huấn, cán bộ, giáo viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy sẽ nắm rõ hơn nội dung, những điểm mới trong luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, hiểu rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin mạng, qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh thông tin trước tác động ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, có ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, đối tượng xấu; có ý thức phòng vệ chủ động, kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót để tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy./.

PV

Công đoàn trường Đại học PCCC tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC – CNCH
Khai mạc tập huấn Điều lệnh, Quân sự, Võ thuật CAND năm 2015
Công an Quận Thanh Xuân phối hợp làm thẻ căn cước công dân tại Trường Đại học PCCC