Công tác xét bổ nhiệm chức danh giảng dạy tại Trường Đại học PCCC năm học 2021 – 2022

Thực hiện Thông tư số 50/TT-BCA, ngày 14/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh giảng dạy ở các trường trong Công an nhân dân; căn cứ Kế hoạch số 510/KH-T06-P2, ngày 09/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC về việc Tổ chức triển khai công tác xét bổ nhiệm các chức danh giảng dạy tại Trường Đại học PCCC năm học 2021 – 2022, Hội đồng chức danh giảng dạy Trường Đại học PCCC đã họp, xét và thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh Giảng viên đại học đối với 22 đồng chí; đề nghị Hội đồng cấp trên xét, công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giảng viên chính đại học đối với 13 đồng chí.

 

 

Sau khi Hội đồng chức danh giảng dạy cấp Bộ họp, ngày 16/11/2022, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an đã ra Quyết định số 4110/QĐ-X02-P3 về việc Công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giảng viên chính đại học năm 2022, Trường Đại học PCCC là nhà trường có số lượng ứng viên được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giảng viên chính nhiều nhất trong các trường CAND với 13 ứng viên (đạt 100%) thuộc các khoa: Lý luận chính trị và Khoa học xã hội nhân văn; Khoa học cơ bản và Ngoại ngữ và Khoa Cơ sở ngành PCCC. Căn cứ kết quả công nhận của Hội đồng cấp trên, Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC đã ra quyết định bổ nhiệm chức danh Giảng viên chính cho các đồng chí.

 

Công tác xét bổ nhiệm chức danh giảng dạy luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm, chỉ đạo, được thực hiện thống nhất, khách quan, kịp thời, hướng dẫn đầy đủ, đúng quy định của Nhà nước và Bộ Công an về đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục. Đội ngũ giảng viên nhà trường thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng theo hướng vừa có lý luận vững vàng và kiến thức thực tế phong phú, vừa có khả năng đổi mới, thực hiện các phương pháp giảng dạy tiên tiến. Bên cạnh đó, nhằm chuẩn hóa đội ngũ giảng viên nhà trường, thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2030 trong CAND”, nhà trường thường xuyên tạo điều kiện cử giảng viên đi học tập, bồi dưỡng để hoàn thiện các tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh giảng dạy. Cùng với đội ngũ các nhà giáo trên cả nước, đội ngũ giảng viên của nhà trường không ngừng được phát triển đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cán bộ PCCC&CNCH cho ngành Công an và các ngành kinh tế quốc dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước./.

Hà Huệ (Phòng Chính trị)

 

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ thường kỳ trường Đại học PCCC
Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập – rèn luyện tốt của học viên Trường Đại học PCCC giai đoạn 2015 – 2017
Đoàn công tác Ủy ban Quốc phòng An ninh làm việc với trường Đại học PCCC.