THÔNG BÁO: KẾT QUẢ XÉT BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2022

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN, ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022, trong đó, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có đồng chí Thiếu tá Tống Sỹ Tiến, giảng viên Khoa Khoa học cơ bản và ngoại ngữ đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư, ngành Vật Lý.

 

Ngày 28/11/2022, Hội đồng bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tổ chức họp xét bổ nhiệm chức danh chức danh phó giáo sư, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

 

Hội đồng trân trọng thông báo nội dung nhận xét, đánh giá ứng viên và kết quả bỏ phiếu tán thành như sau:

– Đồng chí Thiếu tá Tống Sỹ Tiến có phẩm chất tốt về đạo đức, chính trị; không đang trong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc thi hành án hình sự; trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác;

– Là giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 03 năm gần nhất;

– Đáp ứng nhu cầu bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư; đúng chuyên môn giảng dạy, nghiên cứu của Trường.

– Kết quả bỏ phiếu tán thành: 17/17 (100%) thành viên Hội đồng nhất trí bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư, ngành Vật lý đối với đồng chí Thiếu tá Tống Sỹ Tiến.

 

Sau thời hạn 15 ngày công khai kết quả bỏ phiếu tán thành, nếu không có các ý kiến phản hồi về đồng chí Tống Sỹ Tiến; Hội đồng báo cáo cấp có thẩm quyền ký Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư theo quy định.

Trân trọng!

CHỦ TỊCH                       

HIỆU TRƯỞNG                  

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng

(đã ký)                       

Tuyển sinh Trung cấp PCCC&CHCN hệ Vừa làm vừa học theo hình thức liên kết mở tại Hải Phòng, Đắk Lắk, TP Hồ Chí Minh
THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển Phương thức 1 đại học chính quy tuyển mới năm 2022
THÔNG BÁO: Về việc phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết