THÔNG BÁO: Điểm trúng tuyển khoá VB2K11 đào tạo Đại học PCCC&CNCH cho người có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên hệ dân sự hình thức VLVH mở tại phía Nam năm học 2022 – 2023

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ Giáo dục đào tạo về Ban hành quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non;

Căn cứ Kế hoạch số 685/KH-T06-P3 ngày 07/6/2022 của Trường Đại học PCCC về tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học năm học 2022 – 2023;

Căn cứ biên bản điểm trúng tuyển khoá VB2K11 đào tạo Đại học PCCC&CNCH cho người có bằng tốt nghiệp từ trình độ đại học trở lên hệ dân sự hình thức VLVH mở tại phía Nam năm học 2022 – 2023.

Trường Đại học PCCC thông báo điểm trúng tuyển và thời gian nhập học cụ thể như sau:

– Điểm trúng tuyển: 10.42 điểm.

– Điểm xét tuyển là tổng điểm hai môn thi cộng với điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Thời gian nhập học: Ngày 11/02/2023.

– Địa điểm nhập học và đào tạo: Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP. Hồ Chí Minh, số 59, đường Hoàng Diệu, phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Trường Đại học PCCC thông báo để các thí sinh biết và tham gia nhập học đúng thời gian theo quy định./.

 

Trường Đại học PCCC

THÔNG BÁO: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 Đại học PCCC hệ dân sự năm 2018
THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học Đại học PCCC hệ chính quy năm 2022
Điểm chuẩn tuyển sinh đại học hệ dân sự năm 2017