Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC hệ vừa làm vừa học năm 2019

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

– Điểm trúng tuyển Liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC mở tại cơ sở 1 – Phía Bắc: Điểm chuẩn 17.0 điểm.

– Điểm trúng tuyển Liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC mở tại cơ sở 3 – Phía Nam: Điểm chuẩn 17.25 điểm. 

Gợi ý trả lời câu hỏi Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
THÔNG BÁO: Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học PCCC hệ dân sự năm 2016
THÔNG BÁO về thời gian ôn và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019