Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC hệ vừa làm vừa học năm 2019

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm, giữa hai khu vực kế tiếp là 0,25 điểm.

– Điểm trúng tuyển Liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC mở tại cơ sở 1 – Phía Bắc: Điểm chuẩn 17.0 điểm.

– Điểm trúng tuyển Liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC mở tại cơ sở 3 – Phía Nam: Điểm chuẩn 17.25 điểm. 

Bộ GD-ĐT: Gian lận trong xác định chỉ tiêu sẽ bị dừng tuyển sinh.
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức ôn luyện phục vụ kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra
Kế hoạch Hội thi “Tìm hiểu Luật Hành Chính và Luật Quốc Tế”