Bộ Công an tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

 

Hội đồng nghiệm thu có mặt 09/09 thành viên do Trung tướng, PGS, TS. Trần Minh Thư – Nguyên Viện trưởng V21, Bộ Công an làm Chủ tịch hội đồng. Tham dự buổi nghiệm thu còn có các nhà khoa học, đại diện của Trường Đại học PCCC.

 

Đồng chí Đại tá, TS. Phạm Văn Năm – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu nhận xét về đề tài tại Hội đồng nghiệm thu khoa học cấp Bộ.

 

Đề tài Công tác điều tra cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình hiện nay nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện lý luận về công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH; đưa ra dự báo và xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thời gian sắp tới.

 

Sau khi đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả đề tài, các Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá đề tài. Sau khi thảo luận và thống nhất, Hội đồng đánh giá: Đề tài có nhiều điểm mới, có ý nghĩa khoa học và không trùng lặp với các nghiên cứu trong và ngoài nước. Nội dung của đề tài được trình bày logic, sử dụng những phương pháp nghiên cứu tin cậy. Đề tài là tài liệu quan trọng để phục vụ cho việc nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trong thời gian tới, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt kết quả Xuất sắc./.

Xuân Hiếu (BM3) 

 

Bộ môn Pháp luật, Nghiệp vụ Công an tổ chức hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở.
Giáo viên Khoa Tự động và Phương tiện kỹ thuật PCCC bảo vệ thành công xuất sắc luận văn thạc sỹ
Giáo viên khoa Phòng cháy bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ kỹ thuật