Tìm kiếm: tuyển sinh

1 2 3 17 10 / 169 Bài viết

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm học 2021-2022

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2021 - 2022 như sau: I.THÔNG TIN CHUNG 1. Hình thức, chuyên [...]

THÔNG BÁO: Kế hoạch tuyển sinh hệ đào tạo thạc sĩ năm 2021

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ; Căn cứ công văn số 26 [...]

THÔNG BÁO: Tiếp tục tuyển sinh các hệ đào tạo hình thức vừa làm vừa học ngoài ngành Công an

Hiện nay, Trường Đại học PCCC đang triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp trên nhiề [...]

THÔNG BÁO: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 Kỳ tuyển sinh Đại học chính quy hệ ngoài ngành Công an năm 2021

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tu [...]

THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức ôn và thi tuyển sinh khóa 13 – Liên thông từ Trung cấp lên đại học PCCC hệ chính quy năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 1128/KH-T06-P3 ngày 07/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy về việc tuyển sinh các hình thức đào tạo năm học [...]

THÔNG BÁO: Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thi tuyển sinh văn bằng hai hệ chính quy

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã thông báo Kế hoạch số 523/KH-T06-P3 ngày 07/6/2021 về việc tuyển sinh các hình thức đào tạo năm học 2021-2022 v [...]

THÔNG BÁO: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 Kỳ tuyển sinh Đại học chính quy hệ ngoài ngành Công an năm 2021

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo xét tuyển đại học PCCC hệ chính quy ngoài ngành Công an bổ sung đợt 1 năm 2021 như sau: Đối tượng [...]

THÔNG BÁO: Tiếp tục tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học

Hiện nay, Trường Đại học PCCC đang triển khai thực hiện công tác tuyển sinh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp, nhiều cá [...]
Thông tin báo chí về công tác tuyển sinh Công an nhân dân năm 2021

Thông tin báo chí về công tác tuyển sinh Công an nhân dân năm 2021

Nhận được thông tin liên quan đến công tác tuyển sinh năm 2021 của Bộ Công an, trong đó có thông tin báo chí phản ánh 58 thí sinh đăng ký xét tuyển và [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA ngày 06/01/2020

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA ngày 06/01/202 [...]
1 2 3 17 10 / 169 Bài viết