An toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh

Chiều 30/6/2020, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với chủ đề: “An toàn phòng cháy trong sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh”.

 

Hội thảo thu hút hơn 200 đại biểu tại Hà Nội đại diện cho các cơ quan liên quan thuộc Bộ Công Thương, Bộ Công an và Tập đoàn Điện lực Việt Nam; cùng các nhà khoa học đầu ngành của lĩnh vực an toàn phòng cháy trong sử dụng điện. Tại 67 điểm cầu cả nước có sự tham gia của hàng nghìn đại biểu, chuyên gia đến từ các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp tiêu thụ điện, sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị điện…

 

Toàn cảnh Hội thảo.

 

Thời gian qua, Bộ Công an và Bộ Công Thương đã phối hợp chặt chẽ, chủ động, kịp thời tham mưu và đề xuất với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Điện lực, Luật PCCC, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC. Đồng thời, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 62/2018/QH14, ngày 15/6/2018 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 – 2018”; Nghị quyết 99/2019/QH13, ngày 27/11/2019 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy… Tuy nhiên, thực trạng các vụ cháy xảy ra trên toàn quốc nói chung, các vụ cháy có liên quan đến việc sử dụng điện của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp dịch vụ… sau công tơ nói riêng đang diễn ra hết sức phức tạp và ngày càng có chiều hướng gia tăng. Theo Báo cáo của Đoàn Giám sát của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về PCCC giai đoạn 2014 – 2018, các vụ cháy có nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện là trên 50%.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã phân tích rõ những vướng mắc, chồng chéo của văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về lĩnh vực điện, PCCC; quản lý chất lượng từ khâu sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị điện; trách nhiệm thẩm định, nghiệm thu hệ thống, thiết bị điện của các cơ quan quản lý, chủ đầu tư; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra an toàn về PCCC đối với hệ thống điện tại các cơ sở, hộ gia đình. Đồng thời, đưa ra các biện pháp, giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách pháp luật, tăng cường các biện pháp quản lý an toàn điện và PCCC đối với hộ tiêu thụ; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong công tác quản lý, kiểm tra an toàn PCCC và điều tra nguyên nhân vụ cháy, nổ… có liên quan đến sử dụng điện.

 

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh – Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH phát biểu tại Hội thảo.

 

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi trách nhiệm tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Công Thương, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai hiệu quả Nghị quyết số 99 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về PCCC và Quyết định số 630 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99.

 

Các đại biểu dự Hội thảo.

 

Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác quản lý, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa, thiết bị điện, kiểm tra, điều tra giải quyết các vụ cháy, nổ. Bên cạnh đó, cần có các quy định, chế tài đủ mạnh để buộc các chủ đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp khi đầu tư xây dựng dự án, công trình phải nghiên cứu, nắm bắt rõ và vận dụng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp đặt và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy; trong quá trình sử dụng điện khi có nhu cầu sử dụng thêm các thiết bị tiêu thụ điện cần phải báo cáo bên bán điện rà soát, đánh giá lại hệ thống đường dây dẫn, thiết bị bảo vệ có đáp ứng yêu cầu hay không, trường hợp không bảo đảm phải được cải tạo, thay thế đồng bộ trước khi đưa vào sử dụng; kiểm tra, bảo trì hệ thống, thiết bị điện, thay thế kịp thời các thiết bị hư hỏng hoặc không bảo đảm yêu cầu. Việc sử dụng điện phải bảo đảm quy định an toàn về PCCC…

 

 

Một số sản phẩm PCCC trưng bày tại Hội thảo.

 

CTV

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ
Chú trọng thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân
Vũng Tàu: Dập tắt kịp thời vụ cháy chợ