Chuyên mục: ĐÀO TẠO

1 2 3 34 10 / 334 Bài viết

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Họ và tên học viên: TRẦN VĂN KHẢ.    2. Giới tính: Nam. Ngày sinh: 26/12/1991. Nơi sinh: Hoàng Nam, Nghĩa Hưng, Nam Định. Quyết định công [...]
Bế giảng Lớp VB2-K5B đào tạo bằng đại học thứ hai Đại học PCCC&CNCH liên kết Công an Thành phố Hà Nội (Niên khóa 2017 – 2020)

Bế giảng Lớp VB2-K5B đào tạo bằng đại học thứ hai Đại học PCCC&CNCH liên kết Công an Thành phố Hà Nội (Niên khóa 2017 – 2020)

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2020 - 2021 và Kế hoạch số1131/KH-T06-P3 ngày 06/10/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC về việc tổ chức B [...]
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh Khóa 47

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh Khóa 47

Ngày 27/9/2020, Trường Đại học PCCC tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cá nhân thuộc cơ qua [...]
Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC&CNCH cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh Khóa 40

Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC&CNCH cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh Khóa 40

Ngày 12/9/2020, Trường Đại học PCCC tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC&CNCH cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ [...]
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC&CNCH Khóa 39

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC&CNCH Khóa 39

Ngày 04/9/2020, Trường Đại học PCCC tổ chức Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC&CNCH Khóa 39 cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, d [...]
Bế giảng lớp DS9 – Đào tạo Đại học PCCC hệ ngoài ngành công an, niên khóa 2016 – 2020

Bế giảng lớp DS9 – Đào tạo Đại học PCCC hệ ngoài ngành công an, niên khóa 2016 – 2020

Ngày 01/9/2020, Trường Đại học PCCC đã tổ chức Lễ Bế giảng lớp DS9 – Đào tạo Đại học PCCC hệ ngoài ngành công an, niên khóa 2016 – 2020. Tới dự buổi l [...]
Bế giảng lớp LT8C – Đào tạo Liên thông từ Trung cấp lên Đại học niên khóa 2016 – 2020

Bế giảng lớp LT8C – Đào tạo Liên thông từ Trung cấp lên Đại học niên khóa 2016 – 2020

Ngày 03/8/2020, Trường Đại học PCCC đã tổ chức lễ Bế giảng lớp LT8C - Đào tạo Liên thông từ Trung cấp lên Đại học niên khóa 2016 - 2020.             [...]
Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC&CNCH cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh Khóa K43

Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC&CNCH cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh Khóa K43

Ngày 20/6/2020, Trường Đại học PCCC tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC&CNCH cho các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, c [...]
Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó trưởng Phòng và tương đương thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – Khóa 3

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó trưởng Phòng và tương đương thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – Khóa 3

Ngày 19/6/2020, Trường Đại học PCCC tổ chức lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh Phó trưởng Phòng và tương đương thuộc lực lượng Cảnh [...]
Khai giảng Lớp đào tạo Văn bằng 2 – Đại học Phòng cháy chữa cháy Khóa 8 – Hệ ngoài ngành Công an niên khóa 2020 – 2022

Khai giảng Lớp đào tạo Văn bằng 2 – Đại học Phòng cháy chữa cháy Khóa 8 – Hệ ngoài ngành Công an niên khóa 2020 – 2022

Ngày 14/6/2020, tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học PCCC tổ chức Khai giảng Lớp đào tạo Văn bằng 2 [...]
1 2 3 34 10 / 334 Bài viết