Chuyên mục: Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Lấy ý kiến phản hồi của khóa Liên thông 8 về chất lượng khóa học

    Link liên kết: Ý kiến phản hồi của khóa Liên thông 8   PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL ĐT     [...]

Lấy ý kiến phản hồi của học viên về chủ nhiệm lớp

Cơ sở 1 Nguyễn Quốc Minh D33A Lê Ngọc Hưng D33B Trịnh Bá Phúc D33C Nguyễn Mạnh Hà D33D   Trịnh Thị Ngọc Anh D34A Trần Anh Tu [...]

Lấy ý kiến phản hồi học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

* D33 Đào Anh Thư D33D DS11 Nguyễn Thị Hà D33C Phạm Hồng Hải D33C Đinh Ngọc Khánh Linh D33C Bùi Thiên Hương D33A K43AB Nguyễn Thị Hu [...]

Lấy ý kiến phản hồi của học viên về giảng viên

Khóa D32 Khúc Quang Trung D32A Nguyễn Ngọc Anh D32A Đào Anh Tuấn D32C Trần Kim Khánh D32C Nguyễn Ngọc Chung D32C Nguyễn Đức Dũng D32E Nguyễn Vă [...]

Hướng dẫn học viên lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Bước 1: Học viên truy cập vào trang daihocpccc.edu.vn Bước 2: Di chuyển đến mục Thông báo trên trang chủ Đại học PCCC. Bước 3: Click vào đường li [...]
6 / 6 Bài viết