Chuyên mục: Khoa học và Công nghệ

1 44 45 46451 / 451 Bài viết
VIỆT NAM: Nghiên cứu chế tạo thành công xe chữa cháy rừng đa năng.

VIỆT NAM: Nghiên cứu chế tạo thành công xe chữa cháy rừng đa năng.

Cháy rừng đang là một hiểm họa cho toàn nhân loại. Hàng năm ở nước ta xảy ra nhiều vụ cháy rừng lớn, gâ [...]
1 44 45 46451 / 451 Bài viết