Chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi

1 2 3 4 26 20 / 253 Bài viết
Thẩm định Sách tham khảo: “Vận dụng các biện pháp cơ bản xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy”

Thẩm định Sách tham khảo: “Vận dụng các biện pháp cơ bản xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy”

Ngày 04/6/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp Hội đồng Thẩm định Sách tham khảo: “Vận dụng các biện pháp cơ bản xây dựng lực lượng Công an nhân dân [...]
Thẩm định Sách chuyên khảo: “Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy và chữa cháy”

Thẩm định Sách chuyên khảo: “Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy và chữa cháy”

Ngày 28/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp Hội đồng Thẩm định Sách chuyên khảo: “Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy và chữa [...]
Thẩm định Sách tham khảo: “Một số vấn đề quản lý hành chính về an ninh, trật tự”

Thẩm định Sách tham khảo: “Một số vấn đề quản lý hành chính về an ninh, trật tự”

Ngày 21/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp hội đồng thẩm định Sách tham khảo: “Một số vấn đề quản lý hành chính về an ninh, trật tự”do đồng chí T [...]
Nghiệm thu sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp

Nghiệm thu sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp

Ngày 21/5/2021, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến do các cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp thực hiện. [...]
Thẩm định Sách tham khảo: “Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật theo chức năng của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH”

Thẩm định Sách tham khảo: “Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật theo chức năng của lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH”

Ngày 21/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp hội đồng thẩm định Sách tham khảo: “Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật theo chức năng của [...]

Một số nội dung mới của QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho n [...]
Nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH

Nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến năm học 2020 – 2021 của giáo viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuật PCCC&CNCH

Ngày 14/5/2021, Trường Đại học PCCC đã tổ chức nghiệm thu chuyên đề khoa học, sáng kiến cải tiến do các giảng viên Khoa Tự động và phương tiện kỹ thuậ [...]
Thẩm định Giáo trình: “Công tác tham mưu và khoa học lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân”

Thẩm định Giáo trình: “Công tác tham mưu và khoa học lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân”

Ngày 14/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp Hội đồng thẩm định Giáo trình: “Công tác tham mưu và khoa học lãnh đạo, chỉ huy Công an nhân dân” do đ [...]
Thẩm định Giáo trình: “Một số vấn đề cơ bản về điều tra hình sự”

Thẩm định Giáo trình: “Một số vấn đề cơ bản về điều tra hình sự”

Ngày 14/5/2021, Trường Đại học PCCC tổ chức họp hội đồng thẩm định Giáo trình: “Một số vấn đề cơ bản về điều tra hình sự” do đồng chí Đại tá, TS Lã Xu [...]
Đảm bảo an toàn cháy nổ hệ thống hút phế liệu trong quá trình gia công và chế biến gỗ

Đảm bảo an toàn cháy nổ hệ thống hút phế liệu trong quá trình gia công và chế biến gỗ

Quá trình gia công chế và biến gỗ thải ra một lượng lớn phế liệu gỗ ở các dạng khác nhau. Thành phần, tỷ lệ phế liệu gỗ thay đổi phụ thuộc vào loại ng [...]
1 2 3 4 26 20 / 253 Bài viết