Chuyên mục: Nghiên cứu trao đổi

1 22 23 24232 / 232 Bài viết
Kỹ năng mềm trong giáo dục đại học Malaysia

Kỹ năng mềm trong giáo dục đại học Malaysia

  Tài liệu này giới thiệu bảy kĩ năng mềm và cách kết hợp những kĩ năng này trong chương trình đào tạo ở các trường đại học Malaysia. Dưới đ [...]

Lời tựa về đề tài “Giải pháp tích hợp đào tạo một số kĩ năng mềm trong giảng dạy nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra trình độ đại học Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn”.

  Trên thế giới, kĩ năng mềm được đề cập và bắt đầu đưa vào giáo dục đại học từ những năm cuối thế kỉ 20 và nở rộ và [...]
1 22 23 24232 / 232 Bài viết