Chuyên mục: Pháp luật về PCCC & CNCH

1 2 3 4 5 20 / 47 Bài viết
Thành phố Hồ Chí Minh – Địa phương đi đầu cả nước đã có văn bản quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất

Thành phố Hồ Chí Minh – Địa phương đi đầu cả nước đã có văn bản quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất

Ngày 31/5/2021, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 quy định về an toàn PCCC đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp [...]

Một số nội dung chủ yếu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BCA.  Ban hành kèm theo Thông tư này là QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về [...]

Một số nội dung của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BXD. Ban hành kèm Thông tư này là QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy h [...]

Quy chuẩn mới về PCCC đối với nhà chung cư và căn hộ 25m²

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 03/2021 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, các vấn đề kỹ thuật, diện tích căn hộ, phòng cháy chữa cháy (PC [...]
Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện Phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện Phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Mới đây, Bộ trưởng Tô Lâm đã ký ban hành văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCA, hợp nhất Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy [...]

Giảm tối đa thời lượng bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng kinh doanh dịch vụ PCCC

Theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 149/2020/TT-BCA, thời lượng bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng kinh doanh dịch vụ PCCC đ [...]
Một số nội dung liên quan đến kiểm định cửa ngăn cháy

Một số nội dung liên quan đến kiểm định cửa ngăn cháy

Ngày 24/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và [...]

Một số điểm mới cần lưu ý trong công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Lu [...]

Thông tư số 02/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Ngày 08 tháng 01 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm đ [...]
1 2 3 4 5 20 / 47 Bài viết