Chuyên mục: Pháp luật về PCCC & CNCH

1 2 330 / 30 Bài viết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC. (Xem chi tiết tại đây) [...]

Chương V – Phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Điều 50. Trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, hộ gia đ&igrav [...]

Chương I – Những quy định chung

 LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY           Để tăng cường hiệu lực quản lý [...]

Chương II – Phòng cháy

 Điều 14. Biện pháp cơ bản trong phòng cháy 1. Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất ch& [...]

Chương III – Chữa cháy

Điều 30. Biện pháp cơ bản trong chữa cháy 1. Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám ch&aacu [...]

Chương IV – Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy

Điều 43.Lực lượng phòng cháy và chữa cháy Lực lượng phòng cháy và chữa cháy là lực l [...]

Chương VI – Đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Điều 54. Nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy 1. Nguồn tài chính đầ [...]

Chương VII – Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy

Điều 57. Nội dung quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy 1. Xây dựng và chỉ đạo thực hi [...]

Chương VIII – Khen thưởng và xử lý vi phạm

Điều 62. Khen thưởng Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có thành tích trong hoạt động ph&ogra [...]

Chương IX – Điều khoản thi hành

Điều 64. Hiệu lực thi hành Luật này có hiệu lực kể từ ngày 04 tháng 10 năm 2001. Những quy định trước đ&acirc [...]
1 2 330 / 30 Bài viết