Chuyên mục: Thông báo & tuyển sinh

1 2 3 29 10 / 281 Bài viết

Những lưu ý đối với thí sinh khi tham dự kỳ thi đánh giá xét tuyển đại học chính quy năm 2022 tại Đại học Phòng cháy chữa cháy

Địa điểm tổ chức thi: - Phía Bắc: thí sinh tại các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra + Điểm thi: Cơ sở 1 - Trường Đại học PCCC + [...]

THÔNG BÁO: Xét tuyển tuyển sinh Trung cấp PCCC hệ ngoài ngành Công an năm 2022

Căn cứ Thông báo số 781/TB-T06-P3 ngày 28/6/2022 của Trường đại học phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo xét tuyển tuyể [...]

THÔNG BÁO: Tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ trong ngành Công an hình thức vừa làm vừa học năm học 2022 – 2023

Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo kế hoạch tuyển sinh các loại hình đào tạo hệ trong ngành Công an [...]

KẾ HOẠCH: Tuyển sinh hình thức đào tạo chính quy năm học 2022 – 2023

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo kế hoạch tuyển sinh hình thức đào tạo chính quy năm học 2022 - 2023 như sau: TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TR [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa 10 đào tạo văn bằng đại học thứ 2 chuyên ngành PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức vừa làm vừa học năm 2021-2022

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh khóa 10 đào tạo văn bằng đại học thứ 2 chuyên ngành PCCC&CNCH hệ dân sự hình thức vừa làm vừa họ [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA đợt 2

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA đợt 2: Thí sin [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa TC25 Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học tại Cơ sở 3 năm học 2021 – 2022

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh TC25 Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học mở tại Cơ sở 3 như sau: Thí sinh có thể tra điểm thi t [...]

THÔNG BÁO: Tuyển sinh đối với loại hình đào tạo đại học chính quy tuyển mới năm 2022

Căn cứ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân; Căn cứ Qu [...]

THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển sinh khóa TC25 Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học năm học 2021 – 2022

Trường Đại học PCCC thông báo điểm thi tuyển sinh TC25 Đại học PCCC&CNCH hệ vừa làm vừa học mở tại Cơ sở 1 như sau: Thí sinh có thể tra điểm thi t [...]

THÔNG BÁO: Kế hoạch tổ chức ôn và thi tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01/ĐA-BCA (đợt 2)

Trường Đại học PCCC thông báo kế hoạch tổ chức ôn và thi tuyển sinh đào tạo đại học bằng thứ 2 – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy theo Đề án 01(đợt [...]
1 2 3 29 10 / 281 Bài viết