Chuyên mục: Thông báo & tuyển sinh

1 2 3 4 25 20 / 244 Bài viết

THÔNG BÁO: Xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 Kỳ tuyển sinh Đại học chính quy hệ ngoài ngành Công an năm 2020

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo xét tuyển đại học PCCC hệ chính quy ngoài ngành Công an bổ sung đợt 2 năm 2020 như sau: Đối tượng [...]

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 Kỳ tuyển sinh Đại học chính quy hệ ngoài ngành Công an năm 2020

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo xét tuyển đại học PCCC hệ chính quy ngoài ngành Công an bổ sung đợt 1 năm 2020 như sau: Đối tượng [...]
THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học Đại học PCCC năm 2020

THÔNG BÁO: Kết quả xét tuyển và xác nhận nhập học Đại học PCCC năm 2020

Căn cứ Kết quả xét tuyển Đại học PCCC năm 2020, Trường Đại học PCCC thông báo danh sách trúng tuyển, kế hoạch xác nhận nhập học thí sinh trúng tuyển đ [...]
THÔNG BÁO: Điểm chuẩn Đại học PCCC hệ chính quy năm 2020

THÔNG BÁO: Điểm chuẩn Đại học PCCC hệ chính quy năm 2020

Căn cứ công văn số 1112/T06-P3 ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy về việc báo cáo phương án điểm trúng tuyển đại học PC [...]

THÔNG BÁO: Xét tuyển tuyển sinh Trung cấp PCCC hệ ngoài ngành Công an năm 2020

Căn cứ Thông báo số 1048/TB-T0-P3 ngày 18/9/2020 của Trường đại học phòng cháy chữa cháy, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo xét tuyển tuyể [...]

THÔNG BÁO: V/v gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển trình độ Tiến sỹ; thi tuyển sinh trình độ Thạc sỹ

Căn cứ Công văn số 1047T06-P3 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ, tổ chức xét [...]

THÔNG BÁO: Về mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy trong ngành Công an năm 2020

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy trong ngành Công an năm 2020 như sau: Ngưỡng [...]

THÔNG BÁO: Về mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy ngoài ngành Công an năm 2020

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học hệ chính quy ngoài ngành Công an năm 2020 như sau: Ngưỡng [...]

THÔNG BÁO: Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thi theo Đề án 01

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thi điều chỉnh như sau: Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Chuyển từ ngà [...]

Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2020

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thông báo tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2020 - 2021 như sau: I. XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 1 [...]
1 2 3 4 25 20 / 244 Bài viết