Chuyên mục: Thông báo & tuyển sinh

1 2 3 4 5 23 30 / 224 Bài viết

Thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học PCCC hệ chính quy năm 2019

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BCA ngày 16 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy định về tuyển sinh vào các tr [...]

THÔNG BÁO về thời gian ôn và thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 763/KH-T34-P2 ngày 18/6/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy về tổ chức ôn và thi tuyển sinh đào tạo trình đ [...]

Thông báo tuyển sinh lớp văn bằng 2 ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2019

1. Đào tạo tại TTHL&BDNV Công an TP Hồ Chí Minh - Chỉ tiêu: 120 học viên đào tạo cho hệ dân sự - Địa điểm mở lớp: Trung tâm Huấn luyện và bồi dư [...]

Thông báo Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC năm 2019

1. Hình thức chính quy 1.1. Đào tạo tại Cơ sở 1 trường Đại học PCCC - Chỉ tiêu: 60 học viên đào tạo cho Công an các đơn vị, địa phương Phía Bắc (các [...]

THÔNG BÁO Tuyển sinh Đại học PCCC và CNCH hệ vừa làm vừa học năm học 2019 – 2020

Ngày 04 tháng 5 năm 2019, Trường Đại học PCCC đã có kế hoạch số 300/KH-T34-P1 về việc tuyển sinh các hình thức đào tạo năm học 2019 – 2020. Để triển k [...]

Thông báo tuyển sinh lớp văn bằng 2 ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn năm 2019

1. Đào tạo tại TTHL&BDNV Công an TP Hồ Chí Minh - Chỉ tiêu: 120 học viên đào tạo cho hệ dân sự - Địa điểm mở lớp: Trung tâm Huấn luyện và bồi dư [...]

Thông báo Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp lên đại học PCCC năm 2019

1. Hình thức chính quy 1.1. Đào tạo tại Cơ sở 1 trường Đại học PCCC - Chỉ tiêu: 60 học viên đào tạo cho Công an các đơn vị, địa phương Phía Bắc (các [...]

Kế hoạch Tổ chức kiểm tra tiếng Anh trình độ Sơ cấp bậc 2 (A2) Khóa D34 đào tạo đại học PCCC và CNCH

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-T34-TT4 ngày 18/8/2014 về việc ban hành Quy định về tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo, kiểm tra, đánh giá và cấp ch [...]

THÔNG BÁO: Mở lớp Bồi dưỡng kiến thức PCCC-CNCH cho cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP

1.Đối tượng: Cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ. [...]

LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA HỌC VIÊN KHỐI CƠ SỞ 2 VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN

KHÓA K42 1.  Nguyễn Thành Kiên K42B 2.  Vũ Quang Thắng K42B 3.  Đỗ Hòa K42B           &#16 [...]
1 2 3 4 5 23 30 / 224 Bài viết